committee

Kultura i Edukacja

Poprawa europejskiej wiedzy i kultury

Jej kompetencje są dość szerokie, ponieważ zajmuje się kwestiami związanymi z polityką audiowizualną , kulturalnymi i edukacyjnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego, polityką młodzieżową oraz rozwojem polityki sportowej i rekreacyjnej oraz polityki informacyjnej i medialnej.

Grupa EPL chce wzmocnić główny cel UE: łączenie ludzi. Nasza inicjatywa DiscoverEU, która rozpoczęła się w 2018 r., już dokonała znacznej inwestycji w przyszłość Europy, dając bezpłatny bilet 15 000 młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat, aby umożliwić im odkrywanie naszego kontynentu pociągiem.

Wspieramy również wszystkie projekty Parlamentu Europejskiego mające na celu poprawę europejskiej wiedzy i kultury, w tym program "Erasmus+" na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu; inicjatywę "Kreatywna Europa", która wspiera europejski sektor kultury i sektor kreatywny; oraz program "Europa dla obywateli".

Młody chłopiec stojący z kolegami z klasy podnosi rękę do góry

więcej na temat