Nasze priotytety

Świat znajduje się w fazie głębokiej przemiany: cyfryzacji, globalizacji, migracji, rozwoju demograficznego czy też nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Zmiany te wpłynęły również na Europę, tak że projekt europejski jest kwestionowany zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Poprzeczka, którą będzie mierzona Unia Europejska, będzie jej zdolnością do sprostania powyższym wyzwaniom i poprawy codziennego życia ludzi. Dokonaliśmy niezwykłego postępu w kwestiach ważnych dla Europejczyków: zabezpieczenie granic, walka z terroryzmem, zwiększenie inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy. Musimy jednak pozostać ambitni - i tacy będziemy.

Bezpieczne granice

Podróż bez paszportu na terenie UE może być zagwarantowana tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieć przez cały czas, kto przekracza nasze granice zewnętrzne. Przeprowadziliśmy działania UE na rzecz zabezpieczenia naszych granic zewnętrznych, tak aby Europejczycy mogli nadal cieszyć się wolnością, do której są przyzwyczajeni.

No result

Innowacje

przekształca nasz przemysł i nasze gospodarstwa domowe. Jednakże europejski model innowacji musi skupiać się na ludziach, których pomysły mogą zostać wykorzystane dla społeczeństwa. Model ten musi opierać się na wartościach, a nie algorytmach czy dekrecie autorytarnym.

No result

Inwestycje zwiększające liczbę miejsc pracy

Nasze starania na rzecz walki z kryzysem gospodarczym poprzez zdrowe finanse publiczne i reformy strukturalne zadziałały. Teraz musimy zainwestować w tworzenie miejsc pracy, usunąć przeszkody stojące na drodze do jednolitego rynku, zreformować banki i zapewnić stabilne euro.

No result

Możliwości dla młodych Europejczyków

Chcemy wzmocnić pozycję młodych przedsiębiorców przyszłości poprzez inwestycje w programy edukacyjne, które nauczą ich niezbędnych umiejętności potrzebnych na zmieniającym się rynku pracy, a także poprzez usuwanie przeszkód w procesie wprowadzania na rynek nowych innowacyjnych pomysłów.

No result

Obrona UE

Wraz z rozpoczęciem wojny hybrydowej, ataków cybernetycznych, nowych form terroryzmu i rozprzestrzeniania broni jądrowej, Europa stanęła przed największym zagrożeniem od czasu zimnej wojny. Dla własnego bezpieczeństwa Europa musi dorosnąć i przestać liczyć na USA.

No result

Obywatele w centrum gospodarki cyfrowej

Świadomi potencjału wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, staramy się stworzyć środowisko, w którym gospodarka cyfrowa może się rozwijać, zapewniać konsumentom szerszy wybór i promować integrację społeczną.

No result

Pomoc dla rolników

Dążymy do wzmocnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i sprawiedliwej WPR, aby nasi rolnicy mogli nadal produkować wysokiej jakości żywność na uczciwych warunkach, a także abyśmy mogli zachować nasze wyjątkowe obszary wiejskie.

No result

Pomoc w rozwoju małych firm

MŚP napędzają naszą gospodarkę, tworząc miejsca pracy i wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi. Chcemy zagwarantować, że prawodawstwo UE nie będzie stanowić im w tym przeszkód oraz że otrzymają finansowanie, którego potrzebują do "rozpoczęcia” i zwiększenia skali działalności.

No result

Przystępna cenowo energia i walka ze zmianami klimatu

Europa odgrywa wiodącą rolę w walce ze zmianą klimatu. Nie możemy stracić rozpędu. Musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zapewniając jednocześnie konkurencyjność naszych firm, a także inwestować w odnawialne źródła energii.

informacje 16.03.2023

Węgiel koksowy surowcem krytycznym w Unii Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała dziś nowy katalog tzw. surowców krytycznych - o kluczowym zn...

Uczciwy interes dla Europy

Europejski styl życia boryka się z nowymi wyzwaniami takimi jak konkurencja oparta na niskich standardach społecznych i środowiskowych w krajach trzecich, ewolucja w sposobie, w jaki działamy, spowodowana rozwojem cyfrowym czy praktykami związanymi z unikaniem podatków. Społeczna gospodarka rynkowa jest wciąż najlepszym miejscem aby na nie odpowiedzieć.

No result

Walka z terroryzmem

Byliśmy pierwszą siłą polityczną, która rozumiała jak pilna jest poprawa europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa, pracując zarówno nad wprowadzeniem środków zapobiegających zamachom terrorystycznym, jak i wspierając integrację czy też walcząc z radykalizacją.

informacje 08.12.2016

Bezpieczniej na granicach zewnętrznych UE

"Ostatnie zamachy terrorystyczne oraz zjawisko tzw. zagranicznych bojowników pokazują, że obywatele UE m...

Wolny i sprawiedliwy handel

1 na 7 miejsc pracy w UE zależy od handlu ze światem zewnętrznym. Jesteśmy mocno zaangażowani w otwarty, wielostronny system wolnego i uczciwego handlu, aby złagodzić ubóstwo i stworzyć możliwości dla Europejczyków.

No result

Stanowiska

publikacje 07.10.2022

POLITYKA KOSMICZNA NA RZECZROZWOJU, PRZEMIAN GOSPODARCZYCH I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Wizja Grupa EPL dąży do utrzymania i r...

Combat Organised Crime
publikacje 13.09.2022

Stanowisko w Sprawie Metod Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Unii Europejskiej

Wprowadzenie Przestępczość zorganizowana to...

publikacje 10.02.2022

Stanowisko grupy EPL w sprawie Afryki

Argument za obopólnie korzystnym partnerstwem Afryka jest i pozostanie jednym z kluczowych partnerów UE. Jako s...

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY