Nasze priotytety

Zapoznaj się z priorytetami programu modernizacji Grupy EPL na rzecz zjednoczonej i bezpiecznej Europy, opartej na sile gospodarczej i odpowiedzialności społecznej. Chcemy zapewnić każdemu Europejczykowi, niezależnie od pochodzenia, uczciwą szansę na zarabianie i przyjęcie europejskiego stylu życia.

Program modernizacji Grupy EPL: Europa, która CIĘ chroni

Europejski pakt bezpieczeństwa

Europa, która kształtuje przyszłość

Europa, która ma znaczenie dla ludzi

Europa, która łączy ludzi

Ochrona – europejski pakt bezpieczeństwa

122197

W świecie pogrążonym w chaosie, w obliczu wojen, pandemii, rosnącej przestępczości i zagrożeń cybernetycznych, wzywamy do stworzenia europejskiego paktu bezpieczeństwa na rzecz Europy, która chroni swoich obywateli. Wiemy, co należy zrobić; teraz nadszedł czas, aby to zrealizować. Potrzebujemy prawdziwej wspólnej europejskiej obrony, kompatybilnej z NATO i inwestowania w technologie obronne przyszłości. Musimy lepiej chronić nasze granice zewnętrzne i lepiej zarządzać przepływami migracyjnymi, a także zapewnić nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, zwalczanie terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, a także zagrożeń kosmicznych i cybernetycznych. W obliczu nowego porządku geopolitycznego Europa musi również chronić nasze interesy poprzez zrozumienie i wzmocnienie naszej roli na świecie, przemawiając jednym głosem na scenie globalnej. W następnej kadencji chcemy, aby europejski pakt bezpieczeństwa chronił wszystkich Europejczyków.

Czytaj dalej

Energia, miejsca pracy i konkurencyjność – Europa, która kształtuje przyszłość

122196

Europejczycy oczekują nie tylko Europy, która chroni, ale także ambitnej Europy, która przejmuje inicjatywę, kształtując dzisiejszy świat. EPL przewodziła Europie od samego początku: teraz chcemy poprowadzić ją ku przyszłości. Nasza społeczna gospodarka rynkowa pozwala Europie działać szybko, nie pozostawiając nikogo samemu sobie. Od węgla przez statki towarowe po dane, zbudowaliśmy nasz sukces, przełamując bariery, które nas blokowały. Wiemy, że Europa może być kontynentem kolejnej fali cyfrowej i globalnym centrum innowacji technologicznych. Ten potencjał nakłada na nas ogromną odpowiedzialność: musimy tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy, wzmacniać nasze partnerstwa z demokracjami na całym świecie i chronić naszą niezależność. Musimy uwolnić potencjał Europy, aby kształtować naszą przyszłość.

Czytaj dalej

Jakość – Europa, która ma znaczenie dla ludzi

122195

Nasza Europa to miejsce budowane przez wszystkich i dla wszystkich.  W trudnych czasach musimy realizować to, co naprawdę ważne dla obywateli. Chcemy, aby Europa naprawdę wpływała na życie ludzi. Chcemy zapewnić każdemu, bez względu na to, gdzie mieszka, dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Dążymy do ambitnej polityki klimatycznej, angażującej wszystkich obywateli, aby pozostawić lepszą planetę przyszłym pokoleniom. Chcemy wprowadzać najlepsze innowacje i najskuteczniejsze mechanizmy rynkowe, aby Europa mogła rozwijać pomysły, narzędzia i produkty mające znaczenie na całym świecie. Europa nie może działać w pojedynkę: tylko we współpracy z partnerami możemy osiągnąć nasze globalne cele klimatyczne. Nasza zdolność do innowacji i społeczna gospodarka rynkowa są naszymi największymi zasobami w realizacji tego celu. Europa musi być miejscem, gdzie biznes i badania naukowe wspólnie poprawiają jakość życia ludzi. Jednocześnie wspieramy nasze przedsiębiorstwa, rolników i rybaków, zapewniając im konkurencyjność oraz warunki do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i bezpiecznego dostępu do przystępnej cenowo żywności dla wszystkich Europejczyków. Chcemy budować Europę, która zapewnia to, co naprawdę ważne: dobrobyt ludzi, zrównoważoną przyszłość i nieograniczone możliwości.

Czytaj dalej

Solidarność: Europa, która łączy ludzi

122194

Wyobrażamy sobie Europę z odnowionym duchem solidarności między narodami, która przenosi tę wizję poza swoje granice. Chcemy Europy, która dba o wszystkich i chroni najsłabszych członków naszego społeczeństwa. Nasze unikalne podejście EPL łączy dążenie do konkurencyjności i możliwości gospodarczych z silnym poczuciem solidarności społecznej i odpowiedzialności. Solidarność nie jest przeszkodą, ale motorem wzrostu: jedno nie jest możliwe bez drugiego. Wierzymy w Europę, która współpracuje, obejmuje wszystkich, oferuje najlepsze warunki do zakładania rodziny, tworzy miejsca pracy, wzmacnia naszą młodzież, kobiety i rodziny oraz zapewnia najlepsze możliwe środowisko pracy dla biznesu, jednocześnie prosząc wszystkich o sprawiedliwy wkład. Chcemy Europy, która zamienia różne interesy w mosty, a konflikty w solidarność.

Czytaj dalej