Świat znajduje się w fazie głębokiej przemiany: cyfryzacji, globalizacji, migracji, rozwoju demograficznego czy też nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Zmiany te wpłynęły również na Europę, tak że projekt europejski jest kwestionowany zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Poprzeczka, którą będzie mierzona Unia Europejska, będzie jej zdolnością do sprostania powyższym wyzwaniom i poprawy codziennego życia ludzi. Dokonaliśmy niezwykłego postępu w kwestiach ważnych dla Europejczyków: zabezpieczenie granic, walka z terroryzmem, zwiększenie inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy. Musimy jednak pozostać ambitni - i tacy będziemy.

Bezpieczne granice

Podróż bez paszportu na terenie UE może być zagwarantowana tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieć przez cały czas, kto przekracza nasze granice zewnętrzne. Przeprowadziliśmy działania UE na rzecz zabezpieczenia naszych granic zewnętrznych, tak aby Europejczycy mogli nadal cieszyć się wolnością, do której są przyzwyczajeni.


Innowacje

przekształca nasz przemysł i nasze gospodarstwa domowe. Jednakże europejski model innowacji musi skupiać się na ludziach, których pomysły mogą zostać wykorzystane dla społeczeństwa. Model ten musi opierać się na wartościach, a nie algorytmach czy dekrecie autorytarnym.


Inwestycje zwiększające liczbę miejsc pracy

Nasze starania na rzecz walki z kryzysem gospodarczym poprzez zdrowe finanse publiczne i reformy strukturalne zadziałały. Teraz musimy zainwestować w tworzenie miejsc pracy, usunąć przeszkody stojące na drodze do jednolitego rynku, zreformować banki i zapewnić stabilne euro.


Możliwości dla młodych Europejczyków

Chcemy wzmocnić pozycję młodych przedsiębiorców przyszłości poprzez inwestycje w programy edukacyjne, które nauczą ich niezbędnych umiejętności potrzebnych na zmieniającym się rynku pracy, a także poprzez usuwanie przeszkód w procesie wprowadzania na rynek nowych innowacyjnych pomysłów.


Obrona UE

Wraz z rozpoczęciem wojny hybrydowej, ataków cybernetycznych, nowych form terroryzmu i rozprzestrzeniania broni jądrowej, Europa stanęła przed największym zagrożeniem od czasu zimnej wojny. Dla własnego bezpieczeństwa Europa musi dorosnąć i przestać liczyć na USA.


Obywatele w centrum gospodarki cyfrowej

Świadomi potencjału wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, staramy się stworzyć środowisko, w którym gospodarka cyfrowa może się rozwijać, zapewniać konsumentom szerszy wybór i promować integrację społeczną.


Pomoc dla rolników

Dążymy do wzmocnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i sprawiedliwej WPR, aby nasi rolnicy mogli nadal produkować wysokiej jakości żywność na uczciwych warunkach, a także abyśmy mogli zachować nasze wyjątkowe obszary wiejskie.


Pomoc w rozwoju małych firm

MŚP napędzają naszą gospodarkę, tworząc miejsca pracy i wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi. Chcemy zagwarantować, że prawodawstwo UE nie będzie stanowić im w tym przeszkód oraz że otrzymają finansowanie, którego potrzebują do "rozpoczęcia” i zwiększenia skali działalności.


Przystępna cenowo energia i walka ze zmianami klimatu

Europa odgrywa wiodącą rolę w walce ze zmianą klimatu. Nie możemy stracić rozpędu. Musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zapewniając jednocześnie konkurencyjność naszych firm, a także inwestować w odnawialne źródła energii.


Uczciwy interes dla Europy

Europejski styl życia boryka się z nowymi wyzwaniami takimi jak konkurencja oparta na niskich standardach społecznych i środowiskowych w krajach trzecich, ewolucja w sposobie, w jaki działamy, spowodowana rozwojem cyfrowym czy praktykami związanymi z unikaniem podatków. Społeczna gospodarka rynkowa jest wciąż najlepszym miejscem aby na nie odpowiedzieć.


Walka z terroryzmem

Byliśmy pierwszą siłą polityczną, która rozumiała jak pilna jest poprawa europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa, pracując zarówno nad wprowadzeniem środków zapobiegających zamachom terrorystycznym, jak i wspierając integrację czy też walcząc z radykalizacją.


Wolny i sprawiedliwy handel

1 na 7 miejsc pracy w UE zależy od handlu ze światem zewnętrznym. Jesteśmy mocno zaangażowani w otwarty, wielostronny system wolnego i uczciwego handlu, aby złagodzić ubóstwo i stworzyć możliwości dla Europejczyków.

publications 19.02.2019

Dokument Grupy EPL przedstawiający stanowisko w sprawie handlu mię-dzynarodowego

UE przoduje w swobodnym i uczciwym handlu światowym. ...


Stanowiska

STANOWISKO 07.07.2021

Dokument przedstawiający stanowisko Grupy EPL: europejska strategia dotycząca opieki

W całej Europie zapewnianie opieki i korzystanie z ...

STANOWISKO 15.03.2021

Stanowisko Grupy EPL w sprawie Praw Dziecka

I. Wprowadzenie „(...) Unia umacnia i propaguje swoje wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obyw...

STANOWISKO 10.03.2021

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

STANOWISKO 09.03.2021

Przyszłość chrześcijańskiej demokracji

Żyjemy w czasach globalnych kryzysów. Długotrwały kryzys gospodarczy sprawia, że wielu kwestionuje globalizację. Kryzy...

STANOWISKO 14.10.2020

Stanowisko Grupy EPL w sprawie edukacja w erze transformacji cyfrowej

1. Wstęp Zdaniem Grupy EPL edukacja jest inwestycją w naszą wspólną przy...

Nasze założenia

Economy, jobs & environment working group image

Sprawy prawne & wewnętrzne

Legal & home affairs working group image

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Do góry