committee

Prawo

Ochrona prawa europejskiego i praw Europejczyków

Inne obowiązki komisji obejmują statut posła i regulamin pracowniczy, który dotyczy między innymi przywilejów i immunitetów oraz weryfikacji mandatów posłów. Komisja przyjmuje również środki dotyczące współpracy sądowej i administracyjnej w sprawach cywilnych, zajmuje się odpowiedzialnością za środowisko i sankcjami za przestępstwa przeciwko środowisku oraz zapewnia ochronę praw i prerogatyw Parlamentu Europejskiego z prawnego punktu widzenia.

Jeśli chodzi o własność intelektualną, komisja usilnie dąży do tego, aby zmiany w przepisach UE dotyczących znaków towarowych, tajemnic handlowych i przyszłości praw autorskich spełniały potrzeby europejskich przedsiębiorstw i obywateli. Jeśli chodzi o prawo spółek, jej głównym priorytetem jest zapewnienie, że nowe przepisy dotyczące niewypłacalności wytrzymają kontrolę, a nowe propozycje dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wspierają rosnącą liczbę MŚP w Europie.

Jednocześnie komisja nadal koncentruje się na obywatelach, rodzinach i przedsiębiorstwach, dokonując zbliżającego się przeglądu międzynarodowego prawa prywatnego dotyczącego spraw małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej (w tym uprowadzenia dziecka) oraz postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Ponadto komisja pomaga Parlamentowi w formułowaniu opinii na temat szeregu bardzo technicznych kwestii związanych z prawodawstwem, wkładem parlamentów narodowych i obroną interesów Parlamentu w sądzie.

Sprawiedliwość niosąca swoją wagę, z zawiązanymi oczami

Recent activities

więcej na temat