committee

Zdrowie Publiczne

Zdrowie publiczne jako priorytet europejski

Wielokrotnie apelowaliśmy o ustanowienie Europejskiej Unii Zdrowia, która przyniesie obywatelom UE wymierne korzyści. Ta podkomisja zbliża nas do realizacji tego celu.

Koncentrujemy się na wzmocnieniu polityki zdrowotnej UE, niedoborze leków i sprzętu medycznego, profilaktyce i leczeniu chorób, odporności łańcucha dostaw i współpracy transgranicznej, aby lepiej przygotować UE na przyszłe kryzysy zdrowotne.

Istotne znaczenie ma również zapewnienie pacjentom europejskim dostępu do niedrogich leków i możliwości swobodnego przemieszczania się w UE.

Ponadto nadzorujemy pracę Europejskiej Agencji Leków oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Podkomisja zajmuje się aktami o charakterze nieustawodawczym. Za rozpatrywanie aktów ustawodawczych oraz głosowanie odpowiedzialna pozostaje Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Doctor holding out stethescope with focus on object

więcej na temat