committee

Zdrowie Publiczne

Aby zdrowie publiczne stało się europejskim priorytetem

Konsekwentnie wzywamy do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowia, która przyniesie prawdziwe korzyści obywatelom UE. Ta podkomisja pomaga nam zbliżyć się do tego celu.

Koncentrujemy się na wzmocnieniu polityki zdrowotnej UE, niedoborze leków i wyrobów medycznych, leczeniu i zapobieganiu chorobom, odporności łańcucha dostaw i współpracy transgranicznej, aby lepiej przygotować UE na przyszłe kryzysy zdrowotne.

Kluczowe znaczenie ma również zapewnienie europejskim pacjentom dostępu do przystępnych cenowo leków i możliwości swobodnego przemieszczania się w UE.

Kontrolujemy również pracę Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Podkomisja zajmuje się sprawami nielegislacyjnymi. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności pozostaje odpowiedzialna za analizę wniosków legislacyjnych i głosowanie.

Lekarz trzymający stetoskop, skupiający się na obiekcie

więcej na temat