committee

Rozwój Regionalny

Wspieranie spójności i rozwoju gospodarczego

Zadaniem komisji jest ocena wpływu polityki UE na spójność gospodarczą i społeczną w celu zapewnienia skutecznego i wydajnego inwestowania środków publicznych. Komisja odpowiada również za koordynację instrumentów strukturalnych UE.

Grupa EPL popiera politykę spójności jako politykę strukturalną mającą na celu wspieranie wzrostu i rozwoju gospodarczego we wszystkich regionach UE oraz jako kluczowy instrument UE umożliwiający inwestycje w realnej gospodarce. Polityka ta stanowi wyraz europejskiej solidarności, gdyż pozwala niwelować dysproporcje gospodarcze, społeczne i terytorialne. Jest to również polityka rzeczywistego i wspólnego zainteresowania Europy kwestią zapewnienia miejsc pracy i wzrostu we wszystkich swoich regionach.

Właściwe wdrażanie polityki spójności powinno pozostać priorytetem grupy EPL, a przed upływem kadencji być może uda nam się przedstawić ogólne sprawozdanie na ten temat.

Grupa EPL odegrała wiodącą rolę w opracowaniu rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2021–2027, które obejmują rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów w odniesieniu do wszystkich odnośnych funduszy, rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Funduszu Spójności, rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej oraz rozporządzenie w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wraz z polityką spójności, która obejmuje część Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, rozporządzenia te dotyczą projektów o wartości 392 mld EUR w takich dziedzinach jak inteligentna przedsiębiorczość, ICT, energia i infrastruktura na potrzeby mobilności.

Ponadto istnieją przepisy dotyczące reagowania na sytuacje nadzwyczajne, które umożliwiają wykorzystanie istniejących środków finansowych w ramach polityki spójności: dwa rozporządzenia w sprawie inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII i CRII+) i jedno w sprawie REACT-EU z 2020 r., a także trzy w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy (CARE, CARE+ i FAST-CARE) z 2022 r.

Grupa EPL zdecydowanie popiera koncentrację tematyczną, dzięki której inwestycje skupiają się na konkretnych celach i priorytetach powiązanych ze wskaźnikami i założeniami dotyczącymi wyników, ustalonymi specjalnie dla konkretnego tematu, co czyni z polityki spójności politykę ukierunkowaną na wyniki.

W następnej kadencji nowe rozporządzenia w sprawie polityki spójności na okres po 2027 r. (lub wszelkie zmiany w rozporządzeniach na lata 2021–2027) będą dotyczyć dosłownie setek miliardów euro na unijne programy inwestycyjne. Grupa EPL podkreśla zarówno konieczność ich wprowadzenia, jak i naszą zdolność do właściwego radzenia sobie z nimi.

Mężczyzna w czapce budowlanej i kamizelce wpatruje się w instrument geodezyjny

więcej na temat