Nasze organizacje siostrzane

Nasze Fundacje i Sieci wykraczają poza prace legislacyjne i docierają do innych osób o podobnych poglądach w UE i poza nią, zwiększając przestrzeń do dialogu, w którym mogą rozwijać się centroprawicowe idee. Każda z naszych Fundacji i Sieci ma swoją własną misję i jest zarządzana niezależnie od siebie, aby osiągnąć własne strategiczne cele.

European Ideas Network

AOtwarty, paneuropejski think-tank dla centroprawicy w polityce europejskiej, promujący nowe myślenie o kluczowych wyzwaniach stojących przed krajami Unii Europejskiej. Ustanowiona latem 2002 r. Sieć ma obecnie około 600 aktywnych członków - twórców polityki i opiniotwórców w całej Unii Europejskiej. EIN skupia polityków, biznesmenów, pracowników akademickich, doradców politycznych, think-tankerów, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także zewnętrznych niezależnych ekspertów i komentatorów.

Robert Schuman Foundation

Fundacja stworzona przez niemieckiego polityka CDU, a następnie przewodniczącego Grupy EPL, Egona A. Klepscha, powstała w 1989 r. w celu wspierania demokracji w Europie. Zrzeszając członków EPL, Fundacja wspiera demokrację w Ameryce Łacińskiej, Afryce, a przede wszystkim w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej. Jej "Program Stagiaire" oferuje jednomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim dla młodzieży o przekonaniach centroprawicowych.

Robert Schuman Institute

Instytut jest europejskim centrum edukacyjnym dla polityków i partii należących do rodziny politycznej EPL, promujących ideę zjednoczonej Europy i podstawowe wartości EPL. Od 1995 r. Instytut oferuje kształcenie i szkolenie aktywnym i przyszłym politykom partii należących do rodziny EPL, a także organizuje konferencje poświęcone bieżącym sprawom regionalnym.