committee

Handel Międzynarodowy

Polityka handlowa z sumieniem

Traktat lizboński przyznaje Parlamentowi Europejskiemu (PE) decydującą rolę w definiowaniu polityki handlowej UE, skutecznie działając jako jej demokratyczne sumienie. Europejskie prawodawstwo handlowe i międzynarodowe umowy handlowe mogą być wdrażane wyłącznie za zgodą PE.

Komisja ta jest odpowiedzialna za kwestie związane ze wspólną polityką handlową Unii i jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi. Zatwierdza umowy handlowe wraz ze środkami dotyczącymi harmonizacji technicznej lub normalizacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego.

Zaangażowanie w wolny i sprawiedliwy handel

Grupa EPL uważa, że wolny handel i globalizacja znacznie poprawiły standardy życia i zmniejszyły ubóstwo w UE i na całym świecie. Jesteśmy zaangażowani w wolny i uczciwy handel i chcemy otwierać rynki, zachowując równe szanse. Chcemy również, aby handel opierał się na rządach prawa, aby szerzyć podstawowe zasady demokracji i praw człowieka, a także eliminować ubóstwo na świecie.

Chcemy przejrzystości i otwartości na wszystkich etapach negocjacji handlowych, ale bronimy poufności tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia najlepszych wyników negocjacji. Zawsze będziemy zapewniać ochronę naszych usług użyteczności publicznej we wszystkich umowach. Zapewnimy również prawo do ochrony, promowania i finansowania kultury i różnorodności kulturowej, a także wolności i różnorodności mediów, abyśmy mogli nadal służyć demokratycznym, społecznym i kulturowym potrzebom naszych społeczeństw.

Wirtualna mapa pojawia się nad dłońmi mężczyzny trzymającego smartfon

Recent activities

więcej na temat