committee

Petycje

Ulepszanie przyszłego prawodawstwa

Na poziomie praktycznym jest odpowiedzialny za rozpatrywanie petycji, a także za stosunki z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Odgrywa również ważną rolę w identyfikowaniu problemów z wdrażaniem prawa UE w państwach członkowskich.

Traktaty UE gwarantują wszystkim obywatelom europejskim prawo do pisania do Parlamentu Europejskiego w sprawie różnego rodzaju problemów, które napotykają w życiu codziennym, jeśli kwestie te wchodzą w zakres działalności Unii Europejskiej.

W końcu bezpośrednie doświadczenia obywateli europejskich z prawem UE mogą pomóc nam jako prawodawcom. Powinniśmy lepiej je wykorzystać, aby ulepszyć przyszłe prawodawstwo.

Kobieta podpisuje dokument na schowku