committee

Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Ochrona praw w Europie i poza nią

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odpowiada za ochronę praw podstawowych, promowanie ochrony prywatności i danych oraz zarządzanie migracją i azylem.

W dobie kryzysu migracyjnego w Europie wierzymy, że niezbędna jest odpowiedzialna i działająca europejska polityka migracyjna. Dążyliśmy zatem do przyjęcia paktu migracyjnego, który ma zapewnić szybkie i sprawiedliwe procedury dla uchodźców i migrantów ekonomicznych, zacieśnić współpracę z państwami trzecimi, aby zapobiec wyjazdom o nieuregulowanym charakterze i wspierać osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej, gwarantując przy tym odzyskanie przez Unię kontroli nad granicami zewnętrznymi.

Komisja traktuje priorytetowo kwestie związane z ochroną danych i prywatności w epoce cyfrowej i zapewnia solidne środki ochrony danych obywatelom UE oraz pewność prawną i bezpieczeństwo przedsiębiorstwom. Poparliśmy przyjęcie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które daje Europejczykom kontrolę nad ich danymi osobowymi i zwiększa konkurencyjność Unii.

Ponadto komisja zajmuje się kwestami zarządzania wspólnymi granicami i przepisami azylowymi, aby zagwarantować przestrzeganie praw podstawowych i promować odpowiedzialne zarządzanie migracją. Chcemy utworzyć długoterminową strategię zarządzania migracjami, która zapobiega ciągłej spirali niepokoju i promuje solidarność wśród państw europejskich.

Komisja odgrywa też kluczową rolę w ochronie praw obywateli poprzez formułowanie opinii na temat technicznych kwestii dotyczących prawodawstwa, współpracę z parlamentami narodowymi i obronę interesów Parlamentu przed sądem.

Zbliżenie młotka spoczywającego na stojaku

więcej na temat