committee

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Zwiększanie konkurencyjności Europy

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zajmuje się wieloma ważnymi obszarami polityki Unii Europejskiej. Jest kluczowym elementem programu politycznego grupy EPL. Zwiększa konkurencyjność przemysłu, rozwija ambitne europejskie badania, innowacje i politykę kosmiczną, określa zasady telekomunikacji, wspiera cyfryzację oraz sprawia, że źródła energii są bardziej zrównoważone, ale jednocześnie także bezpieczne i przystępne.

Grupa EPL ciężko pracuje, aby utrzymać niskie ceny energii. Jednocześnie stara się też poprawić jej wydajność i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, aby nasz system energetyczny był bardziej zrównoważony i odporny. Europa i jej przemysł muszą stać się bardziej konkurencyjne i innowacyjne oraz zostać prawdziwym liderem nowoczesnych technologii cyfrowych. Szczególnie ważne są dla nas MŚP. Nasze koło ds. MŚP ma dopilnować, aby europejskie strategie polityczne nie obciążały nadmiernie małych przedsiębiorstw, które stanowią podstawę naszej gospodarki.

Kobieta w kamizelce odblaskowej i kasku trzyma model turbiny wiatrowej

więcej na temat