committee

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Przygotowanie Europy na kolejną falę innowacji

Odpowiada również za politykę badawczą, w tym rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań. Zajmuje się działaniami związanymi z polityką energetyczną, w tym tworzeniem infrastruktury dla transeuropejskiej sieci energetycznej. A także działaniami na rzecz społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych, w tym rozwojem infrastruktury dla transeuropejskiej sieci telekomunikacyjnej.

Aby Europa przekształciła się w globalnie konkurencyjny, innowacyjny i zorientowany na obywateli jednolity rynek cyfrowy, europejski przemysł musi się zdigitalizować. Koncentrujemy się na zapewnieniu, że polityka UE odpowiednio przygotuje Europę na kolejną falę innowacji cyfrowych.

Nasze Koło MŚP dba o to, by polityka UE wspierała MŚP poprzez wskazywanie i zwalczanie nieproporcjonalnych obciążeń i biurokratycznych ograniczeń, jakie nakładają na nie przepisy UE. Walczy również o to, aby jednolity rynek i unia rynków kapitałowych służyły MŚP, a naukowcy rozpowszechniali swoje odkrycia w taki sposób, aby MŚP mogły je wykorzystać.

Wreszcie, ciężko pracujemy, aby zapewnić, że polityka UE pozwoli państwom członkowskim UE w pełni wykorzystać potencjał wspólnej polityki energetycznej UE. Pełne wykorzystanie tej polityki jest kluczem zarówno do zabezpieczenia dostaw energii, jak i zapewnienia efektywności energetycznej, która jest kluczem do konkurencyjnej gospodarki.

Kobieta w kamizelce odblaskowej i kasku trzyma model turbiny wiatrowej

więcej na temat