History

Przeczytaj, jak rodzina EPL wpłynęła na kształt integracji europejskiej. Odkryj, jak dziś, kiedy Europa ponownie staje w obliczu wyzwań, nadal doceniamy to dziedzictwo, pozostając wiernymi naszym przekonaniom: zjednoczonej Europy opartej na wartościach ludzkiej godności, wolności, prawach człowieka, rządach prawa, solidarności i pomocniczości.

Jednocząc Europę od 1953r.

Po Drugiej Wojnie Światowej, ojcowie założyciele Europy - francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman, kanclerz Niemiec Konrad Adenauer i premier Włoch Alcide de Gasperi - chcieli odbudować Europę pokoju. Pracowali razem, aby postawić pierwszy ważny krok na drodze do utworzenia zjednoczonej Europy, którym było powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Nasza Grupa, w tamtych czasach nazwana Grupą Chrześcijańsko-Demokratyczną, została założona 23 czerwca 1953 r. jako frakcja polityczna w Zgromadzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Celem kolejnego pokolenia było zintegrowanie Europy w stopniu pozwalającym przekształcenie gospodarki europejskiej w jeden, duży rynek. Instytucje europejskie rozwijały się wraz z postępem integracji: Parlament Europejski przeprowadził pierwsze wybory w 1979 r. My, zmieniliśmy nazwę na Grupa Europejskiej Partii Ludowej.

Zainspirowana ideą zjednoczenia po upadku muru berlińskiego oraz upadkiem komunizmu, EPL w pełni poparła powstające pluralistyczne demokracje. Centroprawicowe niekomunistyczne partie uzyskały poparcie obywateli, czyniąc z naszej Grupy i zapewniając jej pozycję największej frakcji w Parlamencie Europejskim po wyborach europejskich w lipcu 1999 r.

Przez lata dostosowywaliśmy naszą filozofię polityczną do zmieniającego się elektoratu i przyjęliśmy umiarkowane i  konserwatywne grupy polityczne ze Skandynawii i Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1999-2009 zmieniliśmy nazwę na Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, powracając do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w czerwcu 2009 r.

Medal im. Roberta Schumana

Dowiedz się o medalu, który honoruje mężczyzn i kobiety, których odwaga i wizja przyczyniły się do zjednoczenia Europy i promowania pokoju, demokracji i praw człowieka.

Archiwa Grupy EPL

Skontaktuj się z naszym zespołem archiwistów, aby odkryć bezcenne materiały, które opowiadają historię Grupy od momentu  jej założenia w 1953 r. i jej rolę w tworzeniu UE jaką dzisiaj znamy.

Powiązane publikacje