committee

Sprawy Podatkowe

Podkomisja ds. podatkowych (FISC), utworzona w ramach Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON), zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z podatkami.

Grupa EPL oczekuje, że ważne kwestie, takie jak opodatkowanie świata cyfrowego, będą miały wpływ na prace podkomisji. Obecnie sposób, w jaki opodatkowujemy firmy, jest w dużej mierze uzależniony od fizycznej obecności, co nie jest odpowiednie dla ery cyfrowej, w której obecnie żyjemy. W idealnej sytuacji potrzebujemy międzynarodowej współpracy w ramach OECD, aby osiągnąć spójny sposób opodatkowania, na przykład dużych firm technologicznych z USA - takich jak Google, Amazon, Facebook i Apple - ale powinniśmy być przygotowani na rozwiązanie w Unii Europejskiej, jeśli nie uda się znaleźć szerszego porozumienia międzynarodowego. W pracach podkomisji szczególny nacisk zostanie położony na walkę z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania, a także na przejrzystość finansową do celów podatkowych.

Podkomisja do spraw podatkowych liczy 30 członków, w tym 8 z Grupy EPL.

FISC