committee

Sprawy Podatkowe

Zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania

Podkomisja do Spraw Podatkowych (FISC) podlegająca Komisji Monetarnej (ECON) jest odpowiedzialna za kwestie związane z podatkami i walkę z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania.

Sprawiedliwa, lojalna i przejrzysta konkurencja podatkowa jest niezbędna dla promowania konkurencyjności na jednolitym rynku, tworzenia miejsc pracy i wspierania wzrostu gospodarczego. Podkomisja ta organizuje wysłuchania ekspertów, debaty z ministrami i parlamentarzystami krajowymi oraz wizyty rozpoznawcze, przygotowuje projekty zaleceń i niestrudzenie zwalcza oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania i agresywne planowanie podatkowe.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest wspieranie nowego globalnego podatku od osób prawnych zaproponowanego przez OECD. Ma on zagwarantować, że przedsiębiorstwa wielonarodowe będą płaciły podatki tam, gdzie generują zyski, a nie tam, gdzie znajduje się ich siedziba. Ma również narzucić minimalną stawkę od osób prawnych w wysokości 15%. Porozumienie to należy wprowadzić w życie w sposób proporcjonalny i konkurencyjny, aby zabezpieczyć integralność jednolitego rynku.

Grupa EPL jest pionierem w rozwiązywaniu ważnych kwestii, takich jak opodatkowanie świata cyfrowego. Obecnie nasz system podatkowy w dużej mierze opiera się na fizycznej obecności, co nie jest odpowiednie dla ery cyfrowej, w której żyjemy.

FISC