committee

Rybołówstwo

Uproszczone i zrównoważone rybołówstwo

Grupa EPL dąży do ochrony środowiska przy jednoczesnym wspieraniu rybaków, ich źródeł utrzymania i bezpieczeństwa żywnościowego w Europie.

Unijny sektor rybołówstwa dowiódł swojego strategicznego znaczenia podczas brexitu, pandemii COVID-19, a ostatnio podczas wojny w Ukrainie. Odgrywa on kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, samowystarczalności w Europie i ograniczaniu marnotrawienia żywności.

Opowiadamy się za konsultacjami z zainteresowanymi stronami i za kompleksowymi ocenami skutków społeczno-gospodarczych w odniesieniu do wszystkich środków, które mają wpływ na rybaków i ich źródła utrzymania. Grupa EPL kładzie nacisk na dostosowanie środków do szczególnych potrzeb każdego rodzaju rybołówstwa oraz na wspieranie elastyczności w sektorze przy jednoczesnym utrzymaniu jego głównego celu, jakim jest zrównoważony charakter zasobów rybnych.

Mężczyzna w sprzęcie rybackim stoi na trawlerze

więcej na temat