committee

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

Osiągnięcie w pełni funkcjonującego jednolitego rynku

Komisja ta odgrywa istotną rolę w koordynowaniu krajowych przepisów związanych z jednolitym rynkiem i unią celną na szczeblu Unii. Skupia się na zapewnianiu swobodnego przepływu towarów i pracowników, harmonizowaniu standardów technicznych, promowaniu swobody przedsiębiorczości oraz gwarantowaniu swobody świadczenia usług, poza sektorem finansowym i pocztowym. Ponadto komisja identyfikuje i usuwa przeszkody, które utrudniają sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Promuje przy tym interesy gospodarcze i chroni je w obrębie jednolitego rynku.

Jednak obecne środowisko geopolityczne stawia przed nami szereg wyzwań. Pandemia COVID-19 i wojna Rosji przeciwko Ukrainie ponownie stworzyły przeszkody w handlu i ograniczyły swobodny przepływ. Unia musi wyciągnąć wnioski z tych wyzwań i przygotować się na kolejną sytuację kryzysową. Nadzwyczajny instrument jednolitego rynku ma zapobiegać zamknięciu granic i dopilnować, aby obywatele Unii mieli równy dostęp do podstawowych towarów w sytuacji kryzysowej.

Zdaniem grupy EPL dobrze działający jednolity rynek to klucz do dostatku, innowacji i większej konkurencyjności. Naszym celem jest odblokowanie potencjału jednolitego rynku cyfrowego poprzez współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, aby zapewnić praktyczne i odpowiednie zasady jednolitego rynku, które będą egzekwowane. Nowy akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach cyfrowych to istotne kamienie milowe dla nowej gospodarki cyfrowej. Zapewniają bezpieczniejsze platformy internetowe i lepsze doświadczenia online dla konsumentów oraz uczciwą konkurencję w zakresie świadczeń internetowych dla przedsiębiorstw. Wnoszą także wkład w bardziej uczciwy i otwarty świat cyfrowy.

Mężczyzna skanuje kod kreskowy na paczce

więcej na temat