committee

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

W pełni funkcjonujący jednolity rynek

Komitet ten koordynuje ustawodawstwo krajowe związane z jednolitym rynkiem i unią celną na poziomie UE, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobodnego przepływu specjalistów, harmonizacji norm technicznych, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług we wszystkich sektorach z wyjątkiem sektora finansowego i pocztowego. Przyjmuje również środki mające na celu identyfikację i eliminację wszelkich przeszkód, które mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Wreszcie, promuje i chroni interesy gospodarcze konsumentów w ramach jednolitego rynku.

Grupa EPL doskonale rozumie, że dobrze zarządzany jednolity rynek jest kluczem do odblokowania dobrobytu, innowacji i większej konkurencyjności. Uwolnienie potencjału jednolitego rynku cyfrowego to tylko jedna z wielu możliwości i wyzwań, które przed nami stoją, dlatego współpracujemy ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, aby upewnić się, że przepisy dotyczące jednolitego rynku są praktyczne, odpowiednio wdrażane i egzekwowane.

Chcemy mieć pewność, że produkty są bezpieczne, prawa konsumentów są chronione, konsumenci są informowani o produktach/usługach, a zachowania antykonkurencyjne są eliminowane.

Mężczyzna skanuje kod kreskowy na paczce

więcej na temat