Praca

Jeśli chcesz pracować na rzecz silniejszej Unii Europejskiej, rozważ ubieganie się o stanowisko w Grupie EPL.

Rekrutujemy i pomagamy w rozwoju osobom oddanym i ambitnym, zaangażowanym w rozwój Unii Europejskiej i promującym integrację polityczną w Europie. Naszym zadaniem jest służenie członkom Grupy EPL w Parlamencie Europejskim (PE), największej i najbardziej wpływowej grupie politycznej.

Nasz oddany i wysoce kompetentny personel wspiera pracę posłów do PE, zgodnie z agendą Grupy i PE. Zatrudniamy doradców politycznych posiadających specjalistyczną wiedzę na temat skomplikowanego funkcjonowania UE i specjalistów ds. komunikacji, którzy zapewniają, że przesłanie Grupy dociera do kanałów tradycyjnych i internetowych, podczas gdy nasi współpracownicy z wewnętrznych organizacji (zasoby ludzkie, finanse i IT) zapewniają nam nowoczesne narzędzia, których potrzebujemy do wydajnej i skutecznej pracy.

Nasi współpracownicy pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE wraz z krajami kandydującymi. Około 300 pracowników stałych i kontraktowych zatrudnionych w Grupie EPL należy do europejskiej służby cywilnej.

 

2 pracowników w koszulkach „Staff” trzyma balony grupy EPL podczas Dni Otwartych Parlamentu

Nasz personel to:

Pracownicy tymczasowi

Większość naszych pracowników to pracownicy tymczasowi zatrudnieni z umowami na czas nieokreślony, rekrutowani w drodze procedury wyboru obejmującej pisemne i ustne egzaminy. Poniżej publikujemy oferty pracy dla tych stanowisk.

Pracownicy kontraktowi

Grupa ma również wielu pracowników kontraktowych. Co do zasady, osoby te są rekrutowane z listy rezerwowej utworzonej po szczegółowych rozmowach przed komisją rekrutacyjną. Maksymalny czas trwania takiej umowy wynosi sześć lat.

Urzędnicy służby cywilnej

Wśród stałych pracowników znajduje się również niewielka liczba urzędników instytucji UE, głównie z Parlamentu Europejskiego, którzy zostali wysłani do naszej Grupy.

Sekretariat Grupy to administracja polityczna, której celem jest osiągnięcie najwyższych standardów zawodowych. Z zadowoleniem przyjmujemy różnorodność kulturową wśród naszych pracowników. Pracujemy w międzynarodowym środowisku i niemalże zawsze w więcej niż jednym języku. Staramy się wspierać klimat współodpowiedzialności i współpracy wśród pracowników. Personel ma możliwość podjęcia profesjonalnych szkoleń w celu dalszego rozwoju osobistego.

 

Lista ofert pracy

Zapoznaj się z   angielską wersją  tej strony, aby zobaczyć nasze aktualne oferty pracy

Za kulisami

Zobacz, co dzieje się za kulisami dzięki zdjęciom posłów do Parlamentu Europejskiego w bardziej nieformalnym otoczeniu. Przekonaj się, że codzienna praca posła do PE to coś więcej niż debaty, głosowania i posiedzenia komisji i odkryj jak nasz Sekretariat wspiera ich pracę.