Praca

Odkryj, jakie fascynujące możliwości czekają na ciebie w samym sercu działań na rzecz bardziej zjednoczonej Unii Europejskiej, gdy dołączysz do dynamicznej grupy EPL!

Rozpocznij pasjonującą karierę w otoczeniu osób o podobnych poglądach, które działają na rzecz wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej i opowiadają się za integracją polityczną w Europie. Grupa EPL jest największą i najbardziej wpływową frakcją polityczną w Parlamencie Europejskim.

Stań się kluczową częścią naszego zespołu, w którym ambitni specjaliści wspierają pracę posłów do Parlamentu Europejskiego należących do grupy EPL. Możesz odegrać wielką rolę niezależnie, czy będziesz nam doradzać dzięki swojej wiedzy eksperckiej o polityce UE, wzmacniać nasze przesłanie w różnych kanałach komunikacji, pomagać w administracji czy wnosić wkład w wewnętrzną organizację kadrową, finansową lub informatyczną.

Dołącz do naszej różnorodnej społeczności reprezentującej wszystkie państwa członkowskie UE i liczącej około 270 pracowników stałych i kontraktowych; u nas staniesz się integralną częścią europejskiej służby cywilnej i będziesz przyczyniać się do tworzenia nowoczesnych narzędzi, które umożliwiają nam sprawną i skuteczną pracę.

Skorzystaj z okazji, by znaleźć się na pierwszej linii europejskiej polityki i odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej razem z grupą EPL!

 

2 pracowników w koszulkach „Staff” trzyma balony grupy EPL podczas Dni Otwartych Parlamentu

Lista ofert pracy

Zapoznaj się z angielską wersją tej strony, aby zobaczyć nasze wszystkie aktualne oferty pracy

Nasz personel to:

Pracownicy tymczasowi

Większość naszych pracowników to pracownicy tymczasowi zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony, wybrani w procedurze naboru obejmującej testy pisemne i ustne. Ogłoszenia o naborze na te stanowiska publikujemy na naszej stronie internetowej.

Pracownicy kontraktowi

Grupa zatrudnia szereg pracowników kontraktowych na czas określony. Co do zasady pracowników tych rekrutujemy z listy rezerwowej utworzonej po selekcji i rozmowach kwalifikacyjnych. Maksymalny czas obowiązywania umowy to sześć lat.

Urzędnicy

Stały personel grupy obejmuje też urzędników UE z instytucji, głównie z Parlamentu Europejskiego, oddelegowanych do naszej grupy.

Nasz proces rekrutacji

Wniosek online

Weryfikacja przez dział kadr

Wybór przez komisję selekcyjną

Pracownicy tymczasowi

Trzy testy pisemne

Rozmowa kwalifikacyjna z komisją selekcyjną

Lista rezerwowa

Pracownicy kontraktowi

Testy

Rozmowa kwalifikacyjna z komisją selekcyjną

Lista rezerwowa / oferta pracy

Często zadawane pytania

W zależności od liczby zgłoszeń w przypadku pracowników tymczasowych może minąć do trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia o naborze do stworzenia listy rezerwowej, a w przypadku pracowników kontraktowych – od dwóch do trzech miesięcy.

Grupa EPL dopilnowuje, by dane osobowe osób kandydujących były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Grupa EPL jest pracodawcą zapewniającym równe szanse, oddanym idei różnorodności i tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy. Do udziału w naborze zachęcamy wykwalifikowane osoby spełniające wymogi zatrudnienia niezależnie od wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, religii czy przekonań, niepełnosprawności, tożsamości seksualnej i wszelkich innych cech.

Spontaniczne zgłoszenia

Wierzymy w siłę unikalnych talentów i nieustannie szukamy wykwalifikowanych osób, które dołączą do naszej grupy! Mile widziane są spontaniczne zgłoszenia od osób gotowych działać na rzecz zmian. Prześlij nam swoje CV w formacie Europass i list motywacyjny. Razem sprawdźmy, jakie są możliwości!

Oto link do spontanicznego zgłoszenia.