committee

Transport i Turystyka

Więcej inwestycji i mniej zanieczyszczeń

Komisja ta jest odpowiedzialna za tworzenie wspólnej europejskiej polityki w zakresie transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego. Jej wpływ obejmuje zarówno ustanawianie wspólnych zasad transportu w Unii Europejskiej, jak i rozwój infrastruktury dla sieci transeuropejskich. Zajmuje się również usługami pocztowymi i turystyką.

Będziemy nadal domagać się bardziej rygorystycznego monitorowania i kontroli, aby zapewnić bezpieczniejszą mobilność wszystkich środków transportu. Wspieramy również czystsze środki transportu, które powodują mniejsze zanieczyszczenie i globalne ocieplenie. Czystszy transport wymaga inwestycji w innowacyjne technologie i promowania ogólnounijnych standardów.

Wiele już osiągnęliśmy. W 2011 r. przyjęliśmy ważne środki w ramach Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym obowiązkowe przypomnienia o zapinaniu pasów bezpieczeństwa w samochodach. Nasza inicjatywa DiscoverEU dała już 15 000 młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat, bezpłatny bilet na odkrywanie naszego kontynentu pociągiem. Dzięki naszym wysiłkom nowe przepisy wspierają i rekompensują pasażerom opóźnione pociągi.

Ale trzeba zrobić więcej. Grupa EPL wspiera wszystkie projekty UE mające na celu inteligentniejszy i lepiej połączony transport, w tym sieć transeuropejską (TEN-T), która finansuje projekty transportu drogowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego w każdym państwie członkowskim UE.

Mężczyzna w kapeluszu patrzy na tablicę odjazdów na stacji kolejowej

więcej na temat