committee

Transport i Turystyka

Więcej inwestycji, mniej zanieczyszczeń

W swojej istocie komisja ta jest odpowiedzialna za tworzenie wspólnej europejskiej polityki w zakresie transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego. Prowadzi ona różne działania, począwszy od ustanawiania wspólnych zasad transportu w Unii Europejskiej, aż po rozwój infrastruktury sieci transeuropejskich, nie tylko na terytorium Unii, ale także we współpracy z państwami sąsiadującymi, takimi jak Ukraina czy Mołdawia. Zajmuje się również turystyką i usługami pocztowymi.

Będziemy kontynuować pracę nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przystępnej mobilności dla wszystkich. Wspieramy także bardziej ekologiczne i zrównoważone rozwiązania w zakresie transportu, które nie doprowadzą do ubóstwa transportowego. Bardziej ekologiczny transport wymaga inwestycji w innowacyjne technologie i promowania standardów ogólnounijnych.

Dużo już osiągnęliśmy. Przyjęliśmy ważne środki mające ograniczyć emisje z transportu, ale zrobiliśmy to w odpowiedzialny sposób, który ma utrzymać konkurencyjność, chronić nasz przemysł i rodziny przed wzrostem cen oraz dopilnować, aby Europa nie traciła miejsc pracy.

Ponadto dzięki naszej inicjatywie DiscoverEU bezpłatny bilet kolejowy na podróż po Europie otrzymało już 35 000 młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat. Dzięki naszym staraniom nowe zasady wspierają pasażerów, którzy napotykają opóźnienia, i umożliwiają im uzyskanie odszkodowania.

Ale to jeszcze za mało. Grupa EPL wspiera wszystkie unijne projekty dążące do stworzenia bardziej inteligentnego i połączonego transportu, w tym sieci transeuropejskiej (TEN-T). Finansuje ona projekty w zakresie transportu drogowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego we wszystkich państwach członkowskich, tworząc prawdziwą europejską sieć transportową, która zastąpi drobne sieci lokalne.

Mężczyzna w kapeluszu patrzy na tablicę odjazdów na stacji kolejowej

więcej na temat

Related Position Papers