committee

Bezpieczeństwo i Obrona

Utrzymanie stabilności w sąsiedztwie UE

W praktyce podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony wspiera Komisję Spraw Zagranicznych w kwestiach związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz europejską polityką bezpieczeństwa i obrony. Podkomisja pociąga do odpowiedzialności decydentów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Przyczynia się ona również do wkładu UE w utrzymanie pokoju i stabilności na Bałkanach, Kaukazie Południowym, w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Podkomisja skupia się głównie na kwestiach wojskowych i obronnych.

Dążenie do utworzenia Europejskiej Unii Obrony

Grupa EPL niezmiennie oczekuje od instytucji UE i państw członkowskich wywiązywania się z ich zobowiązań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa obywateli europejskich. Uważamy, że państwa członkowskie UE muszą wykorzystać efekty synergii wynikające ze ściślejszej współpracy i koordynacji w dziedzinie obronności. Aby zapewnić pokój, musimy być gotowi do szybkiego, zdecydowanego i zdeterminowanego działania, co najlepiej zagwarantuje przyszła Europejska Unia Obrony.

Usilnie dążymy do utworzenia Europejskiej Unii Obrony , w której państwa członkowskie dostosowują swoje działania pod względem strategicznym i wspólnie rozumieją zagrożenia, umożliwiając rozwój  wspólnych zdolności w zakresie orientacji sytuacyjnej. Opracowaliśmy plan działania na rzecz jej przyszłego funkcjonowania i w dalszym ciągu dążymy do przyjęcia planu działania obejmującego realistyczne i praktyczne kroki w celu utworzenia tej Unii. Ponadto zapewniliśmy 500 mln EUR z funduszy UE na wspólne badania w dziedzinie obronności.

Recent activities

więcej na temat