committee

Bezpieczeństwo i Obrona

Utrzymanie stabilności w sąsiedztwie Unii

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony znacząco wspiera Komisję Spraw Zagranicznych w kwestiach związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. Przede wszystkim rozlicza decydentów w tych obszarach oraz działa na rzecz pokoju i stabilności na Bałkanach, na Zakaukaziu, w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Skupia się na sprawach wojskowych i obronnych oraz stara się zacieśniać współpracę i koordynację między państwami członkowskimi, aby pomóc im osiągnąć wspólne cele bezpieczeństwa.

Silniejsza Europejska Unia Obrony

Grupa EPL nieustannie działa na rzecz bezpieczeństwa obywateli europejskich, starając się zacieśnić współpracę i koordynację między państwami członkowskimi w kwestiach obronności. Uważamy, że Europejska Unia Obrony to najlepsza gwarancja szybkiej i zdecydowanej reakcji na zagrożenie bezpieczeństwa.

Usilnie dążymy do utworzenia unii, w której państwa członkowskie mogłyby uzgadniać swoje strategie i mieć wspólny pogląd na zagrożenia dla rozwoju wspólnych zdolności w zakresie orientacji sytuacyjnej. Grupa EPL nalega, by Unia i jej państwa członkowskie zwiększyły swoje zdolności obronne i podjęły konkretne kroki w kierunku prawdziwej unii obrony. W tym celu określiliśmy warunki konieczne, by taka unia mogła zacząć funkcjonować, oraz nieustannie zabiegamy o przyjęcie planu działania zawierającego realistyczne i praktyczne kroki w tym kierunku. Ponadto zapewniliśmy 500 milionów euro z unijnych funduszy na wspólne badania w dziedzinie obronności.

Zbliżenie ręki trzymającej broń

więcej na temat