committee

Sprawy Konstytucyjne

Obawy obywateli na pierwszym miejscu

Komisja pracuje również nad poprawą sposobu regulowania europejskich partii politycznych i fundacji. Monitoruje wdrażanie traktatów UE i ocenia, jak dobrze funkcjonuje Unia Europejska i jej instytucje. Wreszcie, komisja zajmuje się również stosunkami międzyinstytucjonalnymi między instytucjami europejskimi i umowami regulującymi te stosunki, a także instytucjonalnymi konsekwencjami przystąpienia lub, w przypadku Brexitu, wystąpienia państwa członkowskiego UE.

Komisja ta pracuje również nad przywróceniem zaufania publicznego do Europy, zwracając większą uwagę na obawy obywateli. Mając to na uwadze, procedura wyborcza do Parlamentu Europejskiego zajmuje wysokie miejsce w jej programie.

Grupa EPL była siłą napędową niedawnej modernizacji zasad wyboru posłów do PE - pierwszych zmian od czasu przyjęcia ordynacji wyborczej w 1976 roku. Nowe prawo wprowadza głosowanie korespondencyjne i elektroniczne wraz ze środkami mającymi na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania do wyborów. Wzmacnia również świadomość europejskiego charakteru wyborów poprzez podnoszenie świadomości na temat przynależności kandydata do europejskiej partii politycznej.

Inne kluczowe obszary obejmują wdrożenie nowego statutu europejskich partii politycznych oraz współpracę z parlamentami krajowymi.

Ostatni element układanki flagi europejskiej leży na górze ukończonych elementów