committee

Sprawy Konstytucyjne

Stawianie spraw obywateli na pierwszym miejscu

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego odpowiada za poprawę tego, jak reguluje się europejskie partie i fundacje polityczne, oraz nadzoruje wdrażanie traktatów UE i dokonuje oceny działania Unii i jej instytucji. Komisja zajmuje się również stosunkami międzyinstytucjonalnymi pomiędzy instytucjami Unii i umowami, które regulują te stosunki.

Ponadto komisja pracuje nad poprawą zaufania publicznego do Unii Europejskiej, dokonując szczegółowej oceny wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Członkowie komisji odpowiadają na oczekiwania obywateli, które zebrano na największej jak do tej pory wielojęzycznej platformie cyfrowej.

Prace komisji obejmują również wdrażanie i opracowywanie zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego, co ma sprawić, że działanie Unii będzie bardziej skuteczne i przejrzyste.

Komisja umożliwia również obywatelom wyrażanie opinii, poprzez usprawnienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, poprawę procedur wyborczych i ustanowienie wzmocnionej współpracy między instytucjami Unii i innymi instytucjami.

Ostatni element układanki flagi europejskiej leży na górze ukończonych elementów

więcej na temat