Nasze założenia

Demokracja i pokój w Europie wymagają codziennych wysiłków i nie należy ich uważać za pewnik. Europa stoi przez wyzwaniami z zewnątrz związanymi z globalizacją, protekcjonizmem i wojnami handlowymi, terroryzmem i inneymi zagrożeniami dla naszego stylu życia. Zagrożenia pojawiają się również z wewnątrz ze strony anty-Europejczyków. Ludzi, którzy nie wierzą już, że UE jest najlepszym rozwiązaniem dla ochrony pokoju i demokracji na kontynencie, od czasów zakończenia II wojny światowej. W świecie, w którym żadne państwo członkowskie indywidualnie nie jest wystarczająco silne, aby ponieść konsekwencje decyzji, które będą miały wpływ na ich własną przyszłość, Europa musi się wzmocnić oraz bronić swoich wartości. Aby to zrobić, musimy utrzymać Unię Europejską razem. Musimy również dążyć do lepszej, bardziej ambitnej Europy.

 

Europejski pakt bezpieczeństwa

Europa, która kształtuje przyszłość

Europa, która ma znaczenie dla ludzi

Europa, która łączy ludzi

Bezpieczne granice, bezpieczna Europa

Przestępczość zorganizowana wymaga wspólnej europejskiej reakcji

Wizja bezpieczeństwa energetycznego i surowców krytycznych

Wspieranie przedsiębiorczości i MŚP w UE

Europejskie porozumienie rolników

Budowanie społecznej gospodarki rynkowej, która dba

Wspieranie umów handlowych w celu ochrony naszego europejskiego stylu życia

Zakończyć przemoc wobec kobiet

Budowanie prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowia

Stojąc po stronie Ukrainy

Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz nowe zasady budżetowe UE

Zielony Ład dla wszystkich

Silniejsza Europa na świecie

Zasady bezpiecznego i konkurencyjnego środowiska cyfrowego

Polityka konsumencka na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej

Europejska demokracja: wspólne wartości, zasady i prawa