Nasze założenia

Demokracja i pokój w Europie wymagają codziennych wysiłków i nie należy ich uważać za pewnik. Europa stoi przez wyzwaniami z zewnątrz związanymi z globalizacją, protekcjonizmem i wojnami handlowymi, terroryzmem i inneymi zagrożeniami dla naszego stylu życia. Zagrożenia pojawiają się również z wewnątrz ze strony anty-Europejczyków. Ludzi, którzy nie wierzą już, że UE jest najlepszym rozwiązaniem dla ochrony pokoju i demokracji na kontynencie, od czasów zakończenia II wojny światowej. W świecie, w którym żadne państwo członkowskie indywidualnie nie jest wystarczająco silne, aby ponieść konsekwencje decyzji, które będą miały wpływ na ich własną przyszłość, Europa musi się wzmocnić oraz bronić swoich wartości. Aby to zrobić, musimy utrzymać Unię Europejską razem. Musimy również dążyć do lepszej, bardziej ambitnej Europy.

 

więcej na temat