Demokracja i pokój w Europie wymagają codziennych wysiłków i nie należy ich uważać za pewnik. Europa stoi przez wyzwaniami z zewnątrz związanymi z globalizacją, protekcjonizmem i wojnami handlowymi, terroryzmem i inneymi zagrożeniami dla naszego stylu życia. Zagrożenia pojawiają się również z wewnątrz ze strony anty-Europejczyków. Ludzi, którzy nie wierzą już, że UE jest najlepszym rozwiązaniem dla ochrony pokoju i demokracji na kontynencie, od czasów zakończenia II wojny światowej. W świecie, w którym żadne państwo członkowskie indywidualnie nie jest wystarczająco silne, aby ponieść konsekwencje decyzji, które będą miały wpływ na ich własną przyszłość, Europa musi się wzmocnić oraz bronić swoich wartości. Aby to zrobić, musimy utrzymać Unię Europejską razem. Musimy również dążyć do lepszej, bardziej ambitnej Europy.

Nasze założenia

Economy, jobs & environment working group image

Sprawy prawne & wewnętrzne

Legal & home affairs working group image

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne