Conference on the Future of Europe

Time to organise a convention to prepare Europe's future

Grupa EPL jest największą i najstarszą grupą w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy grupą centroprawicową, zaangażową w tworzenie silnej i pewnej siebie Europy, zbudowanej w służbie obywatelom. Naszym celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, w której ludzie mogą budować życie takie, jakiego pragną.

Bądź na bieżąco

Gas pipe line
informacje 19.05.2022 - 9:58
news 19.05.2022 - 9:58
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Store more gas to future-proof against Russian aggression

“This is another unprecedented achievement considering the tight schedule, due to the Russian w...

Ukraine
informacje 19.05.2022 - 9:00
news 19.05.2022 - 9:00
SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Create special tribunal for Putin and Lukashenko

“There cannot be any impunity for war crimes in Ukraine. The atrocities committed by Russian soldiers in U...

Vladimir Putin, Gerhard Schröder, Karin Kneissl
informacje 19.05.2022 - 8:29
news 19.05.2022 - 8:29
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE SPRAWY ZAGRANICZNE

Kneissl and Schröder must get off Russian payroll

“By serving in top positions of Kremlin-affiliated corporations, the former Austrian Foreign Minister K...

Moldova
informacje 18.05.2022 - 10:50
news 18.05.2022 - 10:50
SPRAWY ZAGRANICZNE STOSUNKI POLITYCZNE I KULTURALNE

Give Moldova EU candidate status and get to work

"The EU should grant EU candidate status to the Republic of Moldova based on its own merit”, said Siegfried M...

Nadchodzący tydzień

No result

News from your local MEPs

Girl with father pointing into the distance
Manfred WEBER Przewodniczący Grupy EPL Paulo RANGEL Wiceprzewodniczący Grupy EPL
Grupa EPL
W Parlamencie Europejskim

Powiedz, co myślisz o przyszłości Europy

Europejczycy mogą być dumni ze swoich osiągnięć. Jesteśmy świadkami najdłuższego okresu pokoju. Stworzyliśmy i umocniliśmy demokrację na kontynencie ,  gdzie jeszcze niedawno  panowały reżimy komunistyczny i faszystowski. Udoskonaliliśmy systemy opieki społecznej, zapanowaliśmy nad wyzwaniami gospodarczymi, stworzyliśmy miliony miejsc pracy oraz wyznaczyliśmy ambitne cele dotyczące światowych norm środowiskowych.

Tak jak do tej pory Grupa EPL nadal będzie odgrywać główną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy. Wierzymy w silną i zjednoczoną Europę i chcemy ją doskonalić dla przyszłych pokoleń.

Dołącz do nas i wpisz się w przyszłość Europy

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY