Grupa EPL jest największą i najstarszą grupą w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy grupą centroprawicową, zaangażową w tworzenie silnej i pewnej siebie Europy, zbudowanej w służbie obywatelom. Naszym celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, w której ludzie mogą budować życie takie, jakiego pragną.

Bądź na bieżąco

Grupa EPL
W Parlamencie Europejskim

Nasze zaangażowanie w silną Europę

Rodzina EPL ukształtowała historię integracji europejskiej. Dziś, kiedy Europa ponownie staje przed wyzwaniami, nadal doceniamy to dziedzictwo, pozostając wiernym naszym przekonaniom: zjednoczonej Europy opartej na wartościach ludzkiej godności, wolności, prawach człowieka, rządach prawa, solidarności i pomocniczości.

Opowiadamy się za pewną siebie Europą, która jest dumna ze swojego Wschodu i Zachodu, a także z najmniejszego tak samo jak z największego kraju. Opowiadamy się za ambitną Europą, która chroni, zachowuje nasze wartości, stwarza możliwości i wzmacnia pozycję Europejczyków.

Nasze założenia

Economy, jobs & environment working group image

Sprawy prawne & wewnętrzne

Legal & home affairs working group image

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne