Energy

EPP secures faster permitting procedures for renewables

Grupa EPL jest największą i najstarszą grupą w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy grupą centroprawicową, zaangażową w tworzenie silnej i pewnej siebie Europy, zbudowanej w służbie obywatelom. Naszym celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, w której ludzie mogą budować życie takie, jakiego pragną.

Bądź na bieżąco

Women saying "Stop"
informacje 25.01.2023 - 12:16
news 25.01.2023 - 12:16
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

EU must ratify Istanbul Convention to protect women & girls

“We must do as much as we can to prevent gender-based violence, protect victims and punish p...

Spyware [nid:115880]
informacje 24.01.2023 - 18:25
news 24.01.2023 - 18:25
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

EP to investigate hacking of Spanish PM’s phone

The European Parliament's Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent...

A hand holding a chip (semiconductor)
informacje 24.01.2023 - 10:17
news 24.01.2023 - 10:17
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

EPP Group improves EU Chips Act

Make Europe an attractive hub for chip investment, a centre of excellence and innovation and address potential future supply...

Health
informacje 18.01.2023 - 13:43
news 18.01.2023 - 13:43
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

New sub-committee makes public health a European priority

The EPP Group welcomes the agreement of the Conference of Presidents on the establishment of...

Nadchodzący tydzień

No result

News from your local MEPs

Girl with father pointing into the distance
Manfred WEBER Przewodniczący Grupy EPL Paulo RANGEL Wiceprzewodniczący Grupy EPL
Grupa EPL
W Parlamencie Europejskim

Powiedz, co myślisz o przyszłości Europy

Europejczycy mogą być dumni ze swoich osiągnięć. Jesteśmy świadkami najdłuższego okresu pokoju. Stworzyliśmy i umocniliśmy demokrację na kontynencie ,  gdzie jeszcze niedawno  panowały reżimy komunistyczny i faszystowski. Udoskonaliliśmy systemy opieki społecznej, zapanowaliśmy nad wyzwaniami gospodarczymi, stworzyliśmy miliony miejsc pracy oraz wyznaczyliśmy ambitne cele dotyczące światowych norm środowiskowych.

Tak jak do tej pory Grupa EPL nadal będzie odgrywać główną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy. Wierzymy w silną i zjednoczoną Europę i chcemy ją doskonalić dla przyszłych pokoleń.

Dołącz do nas i wpisz się w przyszłość Europy

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY