committee

Rolnictwo i Rozwój Wsi

Wspieranie rolników i troska o bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczeństwo żywnościowe i długoterminowa odporność rolnictwa UE to główne priorytety grupy EPL i członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracujemy na rzecz sprawiedliwego zielonego ładu, który będzie zrównoważony pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym.

Grupa EPL walczy o silniejszą politykę rolną UE z odpowiednim finansowaniem oraz nowymi zrównoważonymi i skutecznymi metodami ochrony lokalnej produkcji żywności w europejskich gospodarstwach rodzinnych i wspierania młodych rolników, aby zapewnić przyszłość europejskiej produkcji żywności. Budowanie odporności naszej produkcji żywności ma kluczowe znaczenie, ponieważ wojna rozpoczęta przez Rosję w Ukrainie spowodowała zawirowania i niepewność w całym łańcuchu żywnościowym.

Poza pracami legislacyjnymi komisja ta monitoruje również wdrażanie wspólnej polityki rolnej i inne kwestie w ścisłej współpracy z Komisją Europejską i Radą oraz innymi instytucjami UE i zainteresowanymi stronami.

Mężczyzna na polu pszenicy stoi przed traktorem

Recent activities

więcej na temat