committee

Prawa Człowieka

Priorytetowe traktowanie praw człowieka w polityce Unii

Unia Europejska przestrzega podstawowych zasad wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka, podstawowych swobód i praworządności w stosunkach zewnętrznych. Podkomisja pomaga Komisji Spraw Zagranicznych szerzyć wartości demokratyczne, prawa człowieka i ochronę mniejszości w państwach trzecich w Europie i poza nią.

Wspieranie praw człowieka

Podkomisja monitoruje rozmowy i konsultacje dotyczące praw człowieka między Unią i państwami trzecimi. Aby prawa człowieka pozostały priorytetem unijnej polityki, podkomisja co roku przeprowadza kontrole na miejscu – monitoruje przestrzeganie tych praw i spotyka się z różnymi zainteresowanymi stronami.

Od 1988 roku Parlament Europejski przyznaje doroczną Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. To wyraz uznania dla osób lub organizacji za działania na rzecz obrony praw człowieka i podstawowych wolności oraz przeciw uciskowi i niesprawiedliwości. Jesteśmy dumni, że w ponad trzydziestoletniej historii nagrody zdobyło ją kilku nominatów Europejskiej Partii Ludowej, w tym demokratyczna opozycja w Wenezueli oraz na Białorusi, kubańscy dysydenci, przedstawiciele Arabskiej Wiosny oraz lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny.

5 rąk tworzy okrąg

więcej na temat

3 / 3