Niech ambitny jednolity rynek napędza naszą konkurencyjność

14.02.2024 14:04

Niech ambitny jednolity rynek napędza naszą konkurencyjność

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
122196

Komisja Europejska opublikowała dziś swój roczny raport na temat jednolitego rynku i konkurencyjności. Grupa EPL od dawna wzywa do większego skupienia się na jednolitym rynku jako kluczowym czynniku napędzającym europejską konkurencyjność.

"Jednolity rynek jest podstawą naszej konkurencyjności. Biorąc jednak pod uwagę wyzwania, przed jakimi stoimy w okresie do 2030 roku, samo utrzymanie status quo jednolitego rynku europejskiego nie wystarczy. Lepsze egzekwowanie przepisów nie wystarczy. Stagnacja to krok wstecz. Potrzebujemy bardziej ambitnych planów, aby dokończyć budowę rynku wewnętrznego i wreszcie ułatwić pracę ponad granicami. Obejmujeto stosowanie tych samych zasad wszędzie, aby drastycznie obniżyć koszty dla przedsiębiorstw. Potrzebujemy unii rynków kapitałowych, a także w pełni zintegrowanego rynku telekomunikacyjnego i energii elektrycznej. Tylko w ten sposób nasze przedsiębiorstwa i konsumenci będą mogli korzystać z bardziej konkurencyjnych cen. W 2020 r. Komisja obliczyła, że lepiej funkcjonujący jednolity rynek mógłby wygenerować 713 mld euro do 2029 roku. Pieniądze te są pilnie potrzebne. Dalszy rozwój rynku wewnętrznego musi być jednym z zadań następnej Komisji" - mówi Andreas Schwab, rzecznik Grupy EPL ds. jednolitego rynku.

Christian Ehler, rzecznik Grupy EPL ds. przemysłu, badań i energii, dodał: "Konkurencyjność jest stałym zadaniem Unii Europejskiej i zbyt często była zaniedbywana. Dzisiejsze sprawozdanie i raport Mario Draghiego w sprawie przyszłości konkurencyjności wyznaczają kierunek dla Komisji Europejskiej, aby uczynić konkurencyjność głównym tematem następnej kadencji.

Ehler kontynuuje: "Raport roczny podkreśla ważne kwestie, które obecnie osłabiają nasz jednolity rynek, a tym samym naszą konkurencyjność. Nasze firmy potrzebują funkcjonującego wewnętrznego rynku energii, aby móc konkurować w skali globalnej. Zwiększanie obowiązków sprawozdawczych dla firm pozostaje biurokratyczną uciążliwością, a "pozłacanie" jest dokładnie tym, w jaki sposób prawodawstwo UE nie powinno być wdrażane. Można zrobić znacznie więcej, a dzisiejsze sprawozdanie jest w pewnym sensie listą rzeczy do zrobienia, nad którą należy niezwłocznie popracować".

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat