committee

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Budowanie zrównoważonej Europy

Walka ze zmianą klimatu zajmuje ważne miejsce w naszej agendzie. W praktyce promujemy wspólne wysiłki państw członkowskich UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym w zakresie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Koncentrujemy się również na rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i zmianie przepisów dotyczących odpadów .

Oprócz zajmowania się kwestiami środowiskowymi, zajmujemy się również zdrowiem publicznym, promując programy i konkretne działania w dziedzinie zdrowia publicznego oraz produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Wreszcie, Grupa EPL zobowiązała się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla obywateli Europy. Walczyliśmy o wyraźne etykietowanie i nadal opowiadamy się za bezpieczeństwem środków spożywczych, przepisami weterynaryjnymi, które chronią przed zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego oraz kontrolami zdrowia publicznego w zakresie środków spożywczych i systemów produkcji żywności.

Osoba trzyma szklaną kulę ziemską przed zieloną koszulką

więcej na temat