Nasze osiągnięcia

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję

Zapoznaj się z naszą pracą i osiągnięciami w zakresie najważniejszych priorytetów Grupy EPL, gdy pracujemy nad budowaniem i ochroną naszego europejskiego stylu życia.

Nasza praca i osiągnięcia

Bezpieczne granice, bezpieczna Europa

Przestępczość zorganizowana wymaga wspólnej europejskiej reakcji

Wizja bezpieczeństwa energetycznego i surowców krytycznych

Wspieranie przedsiębiorczości i MŚP w UE

Europejskie porozumienie rolników

Budowanie społecznej gospodarki rynkowej, która dba

Wspieranie umów handlowych w celu ochrony naszego europejskiego stylu życia

Zakończyć przemoc wobec kobiet

Budowanie prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowia

Stojąc po stronie Ukrainy

Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz nowe zasady budżetowe UE

Zielony Ład dla wszystkich

Silniejsza Europa na świecie

Zasady bezpiecznego i konkurencyjnego środowiska cyfrowego

Polityka konsumencka na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej

Europejska demokracja: wspólne wartości, zasady i prawa