committee

Notranji trg in varstvo potrošnikov

Dobro delujoč enotni trg

Ta odbor usklajuje nacionalno zakonodajo o enotnem trgu in carinski uniji na ravni EU, zlasti glede prostega pretoka blaga, prostega gibanja strokovnjakov, uskladitve tehničnih standardov, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v vseh sektorjih, razen finančnega in poštnega. Prav tako sprejema ukrepe, s katerimi namerava opredeliti in odpraviti vse ovire, ki bi lahko preprečile dobro delovanje notranjega trga. Spodbuja in ščiti tudi ekonomske interese potrošnikov na enotnem trgu.

V skupini ELS se še kako zavedamo pomena dobro delujočega enotnega trga za blaginjo, inovacije in večjo konkurenčnost. Pri izkoriščanju potenciala enotnega digitalnega trga, ki je le eden od mnogih priložnosti in izzivov, s katerimi se soočamo, sodelujemo z vsemi državami članicami EU, da bi zagotovili praktično in pravilno uporabo ter izvajanje pravil enotnega trga.

Želimo, da bi bili izdelki varni, pravice potrošnikov zaščitene, potrošniki obveščeni o izdelkih ali storitvah, protikonkurenčno ravnanje pa nemogoče.

Ostali povezani dokumenti