committee

Vidaus rinka ir vartotojų apsauga

Visapusiškai veikiančios bendrosios rinkos sukūrimas

Šis komitetas atlieka labai svarbų vaidmenį koordinuojant nacionalinės teisės aktus, susijusius su bendrąja rinka ir muitų sąjunga ES lygmeniu. Komitetas daugiausia dėmesio skiria laisvo prekių ir specialistų judėjimo užtikrinimui, techninių standartų derinimui, įsisteigimo teisės propagavimui ir laisvės teikti paslaugas užtikrinimui, išskyrus finansų ir pašto sektorius. Komitetas taip pat nustato ir pašalina visas kliūtis, trukdančias sklandžiam vidaus rinkos veikimui, kartu skatinant ir apsaugant vartotojų ekonominius interesus bendrojoje rinkoje.

Tačiau dabartinė geopolitinė aplinka kelia keletą iššūkių. COVID-19 pandemija ir Rusijos karas prieš Ukrainą sugrąžino prekybos kliūtis ir apribojo laisvą judėjimą. ES turi pasimokyti iš šių iššūkių ir pasirengti kitai krizei. Būsima Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemone siekiama užkirsti kelią sienų uždarymui ir užtikrinti, kad Europos piliečiai krizės metu turėtų vienodas galimybes gauti būtiniausių prekių.

ELP frakcija mano, kad gerai veikianti bendroji rinka yra labai svarbi gerovei, inovacijoms ir didesniam konkurencingumui. Siekiame išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos potencialą bendradarbiaudami su visomis ES valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintos praktinės, tinkamos ir įgyvendinamos bendrosios rinkos taisyklės. Naujasis Skaitmeninių rinkų aktas ir Skaitmeninių paslaugų aktas yra svarbūs naujos skaitmeninės ekonomikos etapai. Jos užtikrina saugesnes interneto platformas ir geresnę internetinę patirtį vartotojams, sąžiningą konkurenciją internetinėje aplinkoje remiantis nuopelnais įmonėms ir padeda kurti teisingesnį ir atviresnį skaitmeninį pasaulį.

Vyras nuskaito pakuotės brūkšninį kodą

Kitas susijęs turinys

Moteris apsipirkinėja prekybos centre
news
Skaityti daugiau
Uigūrų kalba1 [nid:104603]
news
Skaityti daugiau
Berniukas kramto žaislą
news
Skaityti daugiau
Sunkvežimiai
news
Skaityti daugiau