committee

Vidaus rinka ir vartotojų apsauga

Visapusiškai veikianti bendroji rinka

Šis komitetas ES lygmeniu koordinuoja nacionalinės teisės aktus, susijusius su bendrąja rinka ir muitų sąjunga, ypač kalbant apie laisvą prekių judėjimą, laisvą specialistų judėjimą, techninių standartų suderinimą, steigimosi teisę ir laisvę teikti paslaugas visuose sektoriuose, išskyrus finansų ir pašto sektorius. Jis taip pat priima priemones, kuriomis siekiama nustatyti ir pašalinti bet kokias kliūtis, dėl kurių vidaus rinka galėtų veikti netinkamai. Galiausiai šis komitetas skatina ir saugo vartotojų ekonominius interesus bendrojoje rinkoje.

ELP frakcija puikiai supranta esminę tinkamai valdomos bendrosios rinkos svarbą siekiant klestėjimo, inovacijų ir didesnio konkurencingumo. Kadangi gebėjimas pasinaudoti visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais yra tik viena iš daugelio būsimų galimybių ir iššūkių, mes bendradarbiaujame su visomis ES valstybėmis narėmis siekdami užtikrinti, kad bendrosios rinkos taisyklės būtų praktiškai pritaikomos, tinkamai įgyvendinamos ir vykdomos.

Norime užtikrinti, kad gaminiai būtų saugūs, kad būtų užtikrintos vartotojų teisės, vartotojams teikiama informacija apie gaminius ir (arba) paslaugas ir kad būtų panaikintas antikonkurencinis elgesys.

Kitas susijęs turinys