committee

Unutarnje tržište i zaštita potrošača

Potpuno funkcionalno jedinstveno tržište

Ovaj Odbor koordinira nacionalne propise o jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji na razini EU-a, posebno kad je riječ o slobodnom kretanju robe, slobodnom kretanju stručnjaka, usklađivanju tehničkih standarda, pravu na poslovni nastan i slobodi pružanja usluga u svim sektorima osim financijskog i poštanskog. Također donosi mjere kojima je cilj utvrditi i ukloniti prepreke koje bi mogle spriječiti dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Naposljetku, promiče i štiti ekonomske interese potrošača na jedinstvenom tržištu.

Klub zastupnika EPP-a vrlo dobro shvaća da je dobro upravljanje jedinstvenim tržištem ključ za ostvarivanje blagostanja, inovacije i veću konkurentnost. Oslobađanjem potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta, što je samo jedna u nizu prilika i izazova koji nam predstoje, surađujemo sa svim državama članicama EU-a kako bismo osigurali da pravila jedinstvenog tržišta budu praktična i da se ispravno primjenjuju i provode.

Želimo osigurati sigurnost proizvoda, očuvanje prava potrošača, njihovu informiranost o proizvodima/uslugama i uklanjanje nekonkurentnog ponašanja.

Drugi srodni sadržaj