committee

Siseturg ja tarbijakaitse

Täielikult toimiv ühtne turg

See komitee koordineerib ühtse turu ja tolliliiduga seotud riiklikke õigusakte ELi tasandil, eelkõige seoses kaupade vaba liikumise, spetsialistide vaba liikumise, tehniliste standardite ühtlustamise, asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabadusega kõigis valdkondades, välja arvatud finants- ja postisektoris. Samuti võetakse vastu meetmed, mille eesmärk on kindlaks teha ja kõrvaldada kõik takistused, mis võivad takistada siseturu head toimimist. Lõpuks edendab ja kaitseb ta tarbijate majandushuve ühtsel turul.

EPP fraktsioon mõistab väga hästi, et hästi toimiv ühtne turg on heaolu, innovatsiooni ja suurema konkurentsivõime saavutamise võti. Kuna digitaalse ühtse turu potentsiaali avamine on vaid üks paljudest ees ootavatest võimalustest ja väljakutsetest, teeme koostööd kõigi ELi liikmesriikidega, et tagada ühtse turu eeskirjade praktilisus, nõuetekohane rakendamine ja jõustamine.

Me tahame tagada, et tooted oleksid ohutud, tarbijaõigused kaitstud, tarbijad oleksid toodete/teenuste kohta informeeritud ja konkurentsivastane käitumine oleks välistatud.

Mees skaneerib pakendil olevat vöötkoodi

Muu seotud teave