committee

Siseturg ja tarbijakaitse

Täielikult toimiva ühtse turu saavutamine

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil on ühtse turu ja tolliliiduga seotud siseriiklike õigusaktide koordineerimisel ELi tasandil oluline roll. See komisjon keskendub kaupade ja spetsialistide vaba liikumise tagamisele, tehniliste standardite ühtlustamisele, asutamisõiguse edendamisele ja teenuste osutamise vabaduse tagamisele, välja arvatud finants- ja postiteenuste sektoris. Samuti teeb see komisjon kindlaks ja kõrvaldab takistused, mis mõjutavad siseturu sujuvat toimimist, edendades ja kaitstes samal ajal tarbijate majandushuve ühtsel turul.

Praegune geopoliitiline keskkond tekitab siiski mitmeid probleeme. COVID-19 pandeemia ja Venemaa sõda Ukraina vastu on toonud tagasi kaubandustõkked ja piiranud vaba liikumist. EL peab neist katsumustest õppima ja järgmiseks kriisiks valmis olema. Kavandatava ühtse turu hädaolukorra mehhanismi eesmärk on vältida piiride sulgemist ja tagada Euroopa kodanikele kriisi ajal võrdne juurdepääs esmatarbekaupadele.

ERP fraktsiooni jaoks on hästi toimiv ühtne turg heaolu, innovatsiooni ja suurema konkurentsivõime vundament. Püüame kasutada ära digitaalse ühtse turu potentsiaali, tehes koostööd kõigi ELi liikmesriikidega, et tagada ühtse turu reeglite praktilisus, põhjalikkus ja täitmine. Uus digiturgude määrus ja digiteenuste määrus on uue digimajanduse olulised vahe-eesmärgid. Need tagavad tarbijatele turvalisemad veebiplatvormid ja parema veebikogemuse, ettevõtjatele ausa konkurentsi ning aitavad kaasa õiglasema ja avatuma digitaalse maailma loomisele.

Mees skaneerib pakendil olevat vöötkoodi

Muu seotud teave