committee

Suq Intern u Ħarsien tal-Konsumatur

Suq Uniku li jiffunzjona kompletament

Dan il-kumitat jikkoordina l-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata mas-Suq Uniku u l-Unjoni Doganali fil-livell tal-UE, b'mod partikolari madwar il-moviment liberu tal-merkanzija, il-moviment liberu tal-professjonisti, l-armonizzazzjoni tal-istandards tekniċi, id-dritt tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi fis-setturi kollha għajr dawk finanzjarji u postali. Huwa jadotta wkoll miżuri li għandhom l-għan li jidentifikaw u jeliminaw kwalunkwe ostaklu li jista' jimpedixxi lis-suq intern milli jiffunzjona sew. Fl-aħħar nett, huwa jippromwovi u jipproteġi l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi fis-Suq Uniku.

Il-Grupp tal-PPE jifhem ferm tajjeb il-fatt li Suq Uniku mmexxi tajjeb huwa kruċjali biex jiġu sfruttati l-prosperità, l-innovazzjoni u aktar kompetittività. Bl-isfruttar tal-potenzjal tas-Suq Uniku Diġitali, li huwa wieħed mill-ħafna opportunitajiet u sfidi li għandna quddiemna, inkunu qed naħdmu mal-Istati Membri kollha tal-UE biex niżguraw li r-regoli tas-Suq Uniku jkunu prattiċi, implimentati u infurzati b'mod xieraq.

Irridu niżguraw li l-prodotti jkunu sikuri, li d-drittijiet tal-konsumatur jiġu salvagwardjati, li l-konsumaturi jkunu infurmati dwar il-prodotti/is-servizzi u dwar l-imġiba antikompetittiva.