committee

Suq Intern u Ħarsien tal-Konsumatur

Il-kisba ta’ Suq Uniku li jiffunzjona bis-sħiħ

Dan il-kumitat għandu rwol kruċjali fil-koordinazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata mas-Suq Uniku u l-Unjoni Doganali fil-livell tal-UE. Huwa jiffoka fuq l-iżgurar tal-moviment liberu tal-merkanzija u l-professjonisti, l-armonizzazzjoni tal-istandards tekniċi, il-promozzjoni tad-dritt tal-istabbiliment, u l-garanzija tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, minbarra fis-setturi finanzjarji u postali. Il-kumitat jidentifika u jelimina wkoll kwalunkwe ostaklu li jfixkel il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern filwaqt li jippromwovi u jipproteġi l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi fi ħdan is-Suq Uniku.

Madankollu, l-ambjent ġeopolitiku attwali jippreżenta diversi sfidi. Il-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna ġabu lura l-ostakli għall-kummerċ u l-limitazzjoni fuq il-moviment liberu. L-UE trid titgħallem minn dawn l-isfidi u tipprepara għall-kriżi li jmiss. L-Istrument għall-Emerġenzi fis-Suq Uniku li jmiss għandu l-għan li jipprevjeni l-għeluq tal-fruntieri u jiżgura li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom aċċess ekwu għal oġġetti essenzjali waqt kriżi.

Għall-Grupp tal-PPE, Suq Uniku li jiffunzjona tajjeb huwa essenzjali għall-prosperità, l-innovazzjoni, u aktar kompetittività. Aħna nimmiraw li nisfruttaw il-potenzjal tas-Suq Uniku Diġitali billi naħdmu mal-Istati Membri kollha tal-UE biex niżguraw regoli prattiċi, xierqa u infurzati tas-Suq Uniku. L-Att dwar is-Swieq Diġitali l-ġdid u l-Att dwar is-Servizzi Diġitali huma tragwardi sinifikanti għal ekonomija diġitali ġdida. Huma jipprovdu pjattaformi online aktar siguri u esperjenzi online aħjar għall-konsumaturi, kompetizzjoni ġusta fuq il-merti online għan-negozji, u jikkontribwixxu għal dinja diġitali aktar ġusta u miftuħa.

A man scans the barcode on a package