committee

Interne markt en consumentenbescherming

Een optimaal functionerende eengemaakte markt tot stand brengen

Deze commissie speelt een essentiële rol bij het coördineren van nationale wetgeving met betrekking tot de eengemaakte markt en de douane-unie op EU-niveau. Hierbij ligt de nadruk op het waarborgen van het vrije verkeer van goederen en beroepsbeoefenaren, het harmoniseren van technische normen, het bevorderen van het recht van vestiging en het waarborgen van het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten. Daarnaast spoort de commissie eventuele obstakels op die de goede werking van de interne markt belemmeren en biedt ze er oplossingen voor. Op die manier bevordert en beschermt de commissie de economische belangen van de consument op de eengemaakte markt.

Het huidige geopolitieke klimaat zorgt echter voor verschillende nieuwe uitdagingen. Ten gevolge van de COVID-19-pandemie en de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is er opnieuw sprake van handelsbelemmeringen en beperkingen van het vrije verkeer. De EU moet lessen trekken uit deze moeilijke ervaringen en zich voorbereiden op een volgende crisis. Met het geplande noodinstrument voor de eengemaakte markt moet worden voorkomen dat er nog grenzen worden gesloten. Voorts moet het ervoor zorgen dat Europese burgers in tijden van crisis gelijke toegang hebben tot essentiële goederen.

Voor de EVP-Fractie is een goed functionerende eengemaakte markt van cruciaal belang voor welvaart, innovatie en een groter concurrentievermogen. Wij streven ernaar het potentieel van de digitale eengemaakte markt te ontsluiten door middel van samenwerking tussen alle EU-lidstaten, zodat er praktische, correcte en afdwingbare regels voor de eengemaakte markt tot stand komen. De nieuwe digitalemarktenverordening en de digitaledienstenverordening zijn belangrijke mijlpalen voor een nieuwe digitale economie. Deze wetgeving biedt consumenten meer veiligheid op onlineplatforms en betere online-ervaringen, alsook eerlijke concurrentie op het internet op basis van de verdiensten van bedrijven. Op die manier wordt er gebouwd aan een digitale wereld waar rechtvaardigheid en openheid centraal staan.

Een man scant de streepjescode op een pakket

Andere gerelateerde inhoud