committee

Interne markt en consumentenbescherming

Een volledig functionerende interne markt

Deze commissie coördineert de nationale wetgeving met betrekking tot de interne markt en de douane-unie op EU-niveau, in het bijzonder rond het vrije verkeer van goederen, het vrije verkeer van professionals, de harmonisatie van technische normen, het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverlening in alle sectoren behalve de financiële en postsector. De Commissie neemt ook maatregelen om belemmeringen voor de goede werking van de interne markt op te sporen en weg te nemen. Ten slotte bevordert en beschermt het de economische belangen van consumenten binnen de interne markt.

De PPE-Fractie begrijpt maar al te goed dat een goed functionerende interne markt de sleutel is tot het ontsluiten van welvaart, innovatie en een groter concurrentievermogen. Omdat het ontsluiten van het potentieel van de digitale interne markt slechts een van de vele kansen en uitdagingen is die voor ons liggen, werken we samen met alle EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat de regels van de interne markt praktisch zijn en goed worden uitgevoerd en gehandhaafd.

We willen ervoor zorgen dat producten veilig zijn, consumentenrechten worden gewaarborgd, consumenten worden geïnformeerd over producten/diensten en concurrentieverstorend gedrag wordt uitgebannen.

Een man scant de streepjescode op een pakket

Andere gerelateerde inhoud