committee

Interne markt en consumentenbescherming

Een volledig functionerende interne markt

De commissie coördineert nationale wetgeving met betrekking tot de interne markt en de douane-unie op EU-niveau, met name ten aanzien van het vrij verkeer van goederen, het vrij verkeer van beroepsbeoefenaren, met de harmonisatie van technische normen, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten. Daarnaast neemt zij maatregelen aan om eventuele obstakels op te sporen en weg te nemen die de goede werking van de interne markt zouden kunnen belemmeren. Tot slot zet zij zich in voor de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten op de interne markt.

De EVP-Fractie begrijpt als geen ander dat een goed functionerende interne markt van groot belang is om welvaart, innovatie en meer concurrentie te bewerkstelligen. Het ontsluiten van het potentieel van de digitale interne markt is slechts een van de vele kansen en uitdagingen die in het verschiet liggen. In samenwerking met alle EU-lidstaten streven we ernaar te zorgen voor praktische internemarktregels die op een goede manier worden toegepast en gehandhaafd.

We willen ervoor zorgen dat producten veilig zijn, consumentenrechten worden gewaarborgd en consumenten worden geïnformeerd over producten/diensten, en concurrentieverstorend gedrag uitbannen.

Andere gerelateerde inhoud