committee

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Plně funkční jednotný trh

Výbor IMCO hraje ústřední úlohu při koordinaci vnitrostátní legislativy týkající se jednotného trhu a celní unie na úrovni EU. Soustředí se zejména na volný pohyb zboží a pracovníků, harmonizaci technických norem, právo podnikat v různých členských státech a svobodu poskytovat služby (s výjimkou finančního sektoru a poštovních služeb). Jeho úkolem je také odhalovat a odstraňovat překážky, které brání hladkému fungování vnitřního trhu, a prosazovat a chránit ekonomické zájmy spotřebitelů.

Současné geopolitické prostředí nás však staví před několik problémů. V důsledku koronavirové pandemie a ruské války proti Ukrajině znovu vznikly obchodní překážky a volný pohyb byl znovu omezen. Evropská unie musí z těchto událostí vyvodit ponaučení a na příští krize se dobře připravit. Připravuje proto nový nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, který má zamezit uzavírání hranic a zaručit evropským občanům rovný přístup k základnímu zboží i během krizových období.

Skupina ELS považuje dobře fungující jednotný trh za klíč k prosperitě, inovacím a větší konkurenceschopnosti. Naším cílem je proto naplnit potenciál jednotného digitálního trhu, a proto ve spolupráci se všemi členskými státy usilujeme o to, aby byla pravidla jednotného trhu praktická, dobře fungovala a byla řádně prosazována. Důležitými milníky na cestě k nové digitální ekonomice jsou dva nedávno přijaté předpisy: akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách. Vytvářejí bezpečnější online platformy, usnadňují spotřebitelům používání internetu a zajišťují rovné podmínky hospodářské soutěže pro internetové firmy. Celkově tak přispívají k tomu, aby byl digitální svět férovější a otevřenější.

Muž skenuje čárový kód na balíčku

Další informace

Žena nakupující v supermarketu
news
Přečtěte si více
Uyghur1 [nid:104603]
news
Přečtěte si více
Chlapec kouše hračku
news
Přečtěte si více
Nákladní automobily
news
Přečtěte si více