Ochrona konsumentów przed wadliwymi i zepsutymi produktami

12.03.2024 13:44

Ochrona konsumentów przed wadliwymi i zepsutymi produktami

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Smartfon stanął w płomieniach

Parlament Europejski ostatecznie przyjął dziś nowe środki mające na celu lepszą ochronę konsumentów przed szkodami spowodowanymi przez wadliwe produkty. "To wielki sukces Grupy EPL. Dzięki zmienionej dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za produkty, umożliwiamy osobom poszkodowanym w całej Europie ubieganie się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez wadliwe produkty" - powiedział Pascal Arimont, który negocjował ustawę w Komisji Prawnej.

"Zmniejszając ciężar dowodu i umożliwiając zbiorowe dochodzenie roszczeń, nowe prawo ułatwi konsumentom dostęp do odszkodowania. Biorąc jednak pod uwagę obowiązujący już surowy system odpowiedzialności, ciężar dowodu spoczywający na podmiocie gospodarczym musiał zostać ograniczony w rozsądnym zakresie" - dodał Andreas Schwab, współnegocjator z ramienia Grupy EPL w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Osiągnięte w grudniu porozumienie polityczne, które zostało teraz przyjęte na posiedzeniu plenarnym, gwarantuje, że firmy muszą mieć siedzibę w UE, która może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody - nawet jeśli produkt nie został zakupiony w UE. "Oprogramowanie, aplikacje i sztuczna inteligencja zostaną również objęte zakresem prawa, w którym podmioty gospodarcze będą ponosić odpowiedzialność za obrażenia spowodowane wadami ich produktów. To dostosowanie do cyfryzacji, ale także do gospodarki o obiegu zamkniętym i globalnych łańcuchów wartości sprawia, że nowe ramy prawne są przyszłościowe" - stwierdził Arimont.

Zmienione prawo zapewnia pewną ochronę start-upom działającym w sektorze cyfrowym, ostatecznie umożliwiając im dalsze wprowadzanie innowacji. "Zachowujemy ostrożną równowagę między potrzebami ofiar poszkodowanych przez wadliwe produkty a pewnością prawną, na jaką zasługują podmioty gospodarcze na dzisiejszych szybko zmieniających się rynkach" - podsumował Arimont.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat