committee

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Dosiahnutie plne fungujúceho jednotného trhu

Tento výbor zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a colnej únie na úrovni EÚ. Zameriava sa na zabezpečenie voľného pohybu tovaru a odborníkov, harmonizáciu technických noriem, podporu práva usadiť sa a zaručenie slobody poskytovať služby s výnimkou finančného a poštového sektora. Výbor tiež identifikuje a odstraňuje všetky prekážky, ktoré bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnej podpore a ochrane hospodárskych záujmov spotrebiteľov v rámci jednotného trhu.

Súčasné geopolitické prostredie však predstavuje niekoľko výziev. Pandémia COVID-19 a vojna Ruska proti Ukrajine priniesli prekážky obchodu a obmedzený voľný pohyb. EÚ sa musí poučiť z týchto výziev a pripraviť sa na ďalšiu krízu. Pripravovaný nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh je zameraný na predchádzanie zatváraniu hraníc a zabezpečenie rovnakého prístupu európskych občanov k základnému tovaru počas krízy.

Podľa skupiny PPE je dobre fungujúci jednotný trh kľúčom k prosperite, inováciám a väčšej konkurencieschopnosti. Naším cieľom je uvoľniť potenciál jednotného digitálneho trhu spoluprácou so všetkými členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť praktické, riadne a presadzované pravidlá jednotného trhu. Nový akt o digitálnych trhoch a akt o digitálnych službách sú významnými míľnikmi pre nové digitálne hospodárstvo. Poskytujú bezpečnejšie online platformy a lepšie online skúsenosti pre spotrebiteľov, spravodlivú hospodársku súťaž na základe kvality online pre podniky a prispievajú k spravodlivejšiemu a otvorenejšiemu digitálnemu svetu.

Muž skenuje čiarový kód na balíku

iný relevantný obsah