committee

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Постигане на напълно функциониращ единен пазар

Тази комисия играе решаваща роля за координирането на националното законодателство, свързано с единния пазар и митническия съюз на равнището на ЕС. Тя се съсредоточава върху гарантирането на свободното движение на стоки и специалисти, хармонизирането на техническите стандарти, насърчаването на правото на установяване и гарантиране на свободата на предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор. Комисията също така установява и премахва всички пречки, които възпрепятстват гладкото функциониране на вътрешния пазар, като същевременно насърчава и защитава икономическите интереси на потребителите в рамките на единния пазар.

Настоящата геополитическа среда обаче поставя няколко предизвикателства. Пандемията от COVID-19 и войната на Русия срещу Украйна върнаха пречките пред търговията и ограничиха свободното движение. ЕС трябва да се поучи от тези предизвикателства и да се подготви за следващата криза. Предстоящият инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации цели да предотврати затварянето на границите и да гарантира, че европейските граждани имат равен достъп до основни стоки по време на криза.

За Групата на ЕНП добре функциониращият единен пазар е от ключово значение за просперитета, иновациите и по-голямата конкурентоспособност. Стремим се да отключим потенциала на цифровия единен пазар, като работим с всички държави членки на ЕС, за да гарантираме практически, подходящи и прилагани правила на единния пазар. Новият Акт за цифровите пазари и Законодателният акт за цифровите услуги са важни ключови елементи за нова цифрова икономика. Те осигуряват по-безопасни онлайн платформи и по-добър онлайн опит за потребителите, лоялна конкуренция на базата на качествата онлайн за предприятията и допринасят за по-справедлив и по-отворен цифров свят.

Мъж сканира баркода на пакет

Друго свързано съдържание