committee

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

Tehokkaasti toimivat sisämarkkinat

Valiokunta koordinoi sisämarkkinoihin ja tulliliittoon liittyvää kansallista lainsäädäntöä EU-tasolla, ja sen erityisenä huomion kohteena on tavaroiden ja ammattilaisten vapaa liikkuvuus, teknisten standardien yhtenäistäminen, sijoittautumisvapaus ja vapaus tarjota palveluja kaikilla aloilla rahoitus- ja postialaa lukuun ottamatta. Valiokunta myös toteuttaa toimenpiteitä, joilla pyritään yksilöimään ja poistamaan haittaavia tekijöitä, jotka saattavat estää sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan. Lisäksi se edistää ja suojelee kuluttajien taloudellisia etuja sisämarkkinoilla.

EPP-ryhmä on tietoinen siitä, että hyvin johdetut sisämarkkinat ovat keskeisessä roolissa, jotta voidaan saavuttaa vaurautta, lisätä innovointia sekä parantaa kilpailukykyä. Digitaalisten sisämarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntäminen on vain yksi monista tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista, ja siksi toimimme yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että sisämarkkinoita koskevat säännöt ovat käytännönläheisiä, niitä sovelletaan asianmukaisesti ja niiden noudattamista valvotaan.

Haluamme varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia, kuluttajien oikeudet on turvattu, kuluttajat saavat tietoa tuotteista ja palveluista ja että kilpailunvastainen toiminta estetään.

Muu asiaa liittyvä sisältö