committee

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

Täysin toimivat sisämarkkinat

Tämä komitea koordinoi sisämarkkinoihin ja tulliliittoon liittyvää kansallista lainsäädäntöä EU:n tasolla, erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta, ammattihenkilöiden vapaata liikkuvuutta, teknisten standardien yhdenmukaistamista, sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta kaikilla muilla aloilla paitsi rahoitus- ja postialalla. Se hyväksyy myös toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan ja poistamaan kaikki esteet, jotka saattavat estää sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan. Lopuksi se edistää ja suojelee kuluttajien taloudellisia etuja sisämarkkinoilla.

EPP-ryhmä ymmärtää liiankin hyvin, että hyvin toimivat sisämarkkinat ovat avainasemassa vaurauden, innovoinnin ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Digitaalisten sisämarkkinoiden potentiaalin vapauttaminen on vain yksi monista tulevista mahdollisuuksista ja haasteista, ja teemme yhteistyötä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme, että sisämarkkinasäännöt ovat käytännöllisiä ja että ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että niiden noudattamista valvotaan.

Haluamme varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia, kuluttajien oikeudet turvataan, kuluttajat saavat tietoa tuotteista ja palveluista ja kilpailunvastainen toiminta lopetetaan.

Mies skannaa paketin viivakoodia...

Muu asiaa liittyvä sisältö