committee

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

Täysin toimivien sisämarkkinoiden toteuttaminen

IMCO-valiokunnalla on keskeinen rooli sisämarkkinoihin ja tulliliittoon liittyvän kansallisen lainsäädännön koordinoinnissa EU:n tasolla. Se keskittyy tavaroiden ja ammattihenkilöiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseen, teknisten standardien yhdenmukaistamiseen, sijoittautumisoikeuden edistämiseen ja sen takaamiseen, että palvelujen tarjoaminen on vapaata rahoitus- ja postialaa lukuun ottamatta. Valiokunta myös tunnistaa ja poistaa kaikenlaisia esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, samalla edistäen ja suojellen kuluttajien taloudellisia etuja sisämarkkinoilla.

Nykyiseen geopoliittiseen toimintaympäristöön liittyy kuitenkin monia haasteita. Covid-19-pandemia ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymä sota ovat palauttaneet kaupan esteitä ja rajoittaneet vapaata liikkuvuutta. EU:n on otettava näistä haasteista opiksi ja valmistauduttava seuraavaan kriisiin. Tulevalla sisämarkkinoiden hätätilavälineellä pyritään estämään rajojen sulkeminen ja varmistamaan, että EU:n kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada välttämättömiä hyödykkeitä kriisin aikana.

EPP-ryhmälle hyvin toimivat sisämarkkinat ovat vaurauden, innovoinnin ja kilpailukyvyn parantamisen avain. Tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisuuksia, joita digitaaliset sisämarkkinat tarjoavat, tekemällä yhteistyötä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa käytännönläheisten, asianmukaisten ja valvottujen sisämarkkinasääntöjen varmistamiseksi. Uusi digimarkkinasäädös ja digipalvelusäädös ovat uuden digitaalitalouden merkittäviä virstanpylväitä. Ne takaavat turvallisemmat verkkoalustat, parantavat kuluttajien verkkokokemuksia, tarjoavat yrityksille verkon mahdollistamana reilua kilpailua ja edistävät oikeudenmukaisempaa ja avoimempaa digitaalista maailmaa.

Mies skannaa paketin viivakoodia...

Muu asiaa liittyvä sisältö