Znieść pracę przymusową, nie nasze MŚP

05.03.2024 12:42

Znieść pracę przymusową, nie nasze MŚP

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Uyghur1 [nid:104603].

"Praca przymusowa jest poważnym naruszeniem praw człowieka. Udało nam się teraz uzgodnić prawo, które przyczyni się do wyeliminowania współczesnego niewolnictwa", powiedział Jörgen Warborn, główny negocjator Grupy EPL w sprawie rozporządzenia dotyczącego pracy przymusowej i rzecznik ds. handlu międzynarodowego.

"Aby zapewnić, że przedsiębiorstwa, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), nie będą nadmiernie obciążone większą administracją niż ta, z którą mają do czynienia obecnie, Grupa EPL nalegała na podejście oparte na ryzyku, zapewniając jednocześnie praktyczne wsparcie dla MŚP. Obejmuje to szczególne przepisy dla MŚP, takie jak infolinia z siedzibą w ich własnym kraju, która pozwoli im uzyskać wsparcie na żywo w zakresie zgodności z rozporządzeniem" - kontynuował Warborn.

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich zgodzili się zakazać wprowadzania na rynek UE produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej.

Andreas Schwab, rzecznik Grupy EPL ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, dodał: "Musieliśmy zapewnić, że wszelkie przyszłe dochodzenia będą koncentrować się tylko na grubych ryb ach, a nie na drobnych przypadkach. Aby jednak nowy system działał w praktyce, musimy zapewnić Komisji zasoby niezbędne do prowadzenia dochodzeń w sprawach wysokiego ryzyka. Jest to szczególnie ważne w świetle zablokowanych przepisów dotyczących należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD), na których opiera się i do których odnosi się niniejsza ustawa. Sposób, w jaki te dwa akty prawne będą ze sobą współdziałać w przyszłości, nie został jeszcze sfinalizowany, ale do Komisji będzie należało zapewnienie funkcjonującego i spójnego systemu zgodności. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie obowiązki sprawozdawcze firm importujących powinny zostać skonsolidowane w jednym raporcie opartym na jednym formularzu".

"Jednym z kluczowych elementów, które Grupa EPL zdołała wykluczyć z prawodawstwa, jest odwrócenie ciężaru dowodu, co spowodowałoby jedynie większą niepewność i obciążenie dla i tak już przeciążonych firm" - powiedział Warborn. "Wierzę, że udało nam się znaleźć propozycję, która zapewnia skuteczność prawodawstwa w pomaganiu w eliminowaniu pracy przymusowej, a jednocześnie chroni MŚP przed obciążeniami regulacyjnymi. Europejskie MŚP powinny czuć, że UE pracuje dla nich, a nie przeciwko nim. Cieszę się, że porozumienie zawiera specjalny artykuł dotyczący wsparcia dla MŚP.

Parlament Europejski i państwa członkowskie muszą teraz formalnie zatwierdzić wynik negocjacji.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat