committee

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus izveide

Šai komitejai ir izšķiroša nozīme ar vienoto tirgu un muitas Savienību saistīto valsts tiesību aktu koordinēšanā ES līmenī. Komiteja īpašu uzmanību pievērš brīvas preču aprites un profesionāļu brīvas pārvietošanās nodrošināšanai, tehnisko standartu saskaņošanai, uzņēmējdarbības veikšanas tiesību veicināšanai un pakalpojumu sniegšanas brīvības garantēšanai, izņemot finanšu un pasta nozarēs. Komiteja arī apzina un novērš šķēršļus, kas kavē iekšējā tirgus netraucētu darbību, vienlaikus veicinot un aizsargājot patērētāju ekonomiskās intereses vienotajā tirgū.

Tomēr pašreizējā ģeopolitiskā vide rada vairākus izaicinājumus. Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara pret Ukrainu dēļ tika no jauna ieviesti tirdzniecības ierobežojumi un ierobežota pārvietošanās brīvība. ES ir jāmācās no šiem izaicinājumiem un jāgatavojas nākamajai krīzei. Gaidāmā Vienotā tirgus ārkārtas instrumenta mērķis ir novērst robežu slēgšanu un nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm krīzes laikā.

ETP grupa uzskata, ka labi funkcionējošam vienotajam tirgum ir izšķiroša nozīme labklājības un inovācijas nodrošināšanā un  konkurētspējas palielināšanā. Mēs cenšamies atraisīt digitālā vienotā tirgus potenciālu, sadarbojoties ar visām ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu praktiskus, atbilstošus un efektīvus vienotā tirgus noteikumus. Jaunais Digitālo tirgu akts un Digitālo pakalpojumu akts ir nozīmīgi jaunās digitālās ekonomikas stūrakmeņi. Tie nodrošina drošākas tiešsaistes platformas un labāku tiešsaistes pieredzi patērētājiem, godīgu konkurenci uzņēmumiem tiešsaistē un veicina taisnīgāku un atvērtāku digitālo pasauli.

A man scans the barcode on a package