Nature restoration

EPP Group withdraws from negotiations on nature restoration

Grupa EPL jest największą i najstarszą grupą w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy grupą centroprawicową, zaangażową w tworzenie silnej i pewnej siebie Europy, zbudowanej w służbie obywatelom. Naszym celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, w której ludzie mogą budować życie takie, jakiego pragną.

Bądź na bieżąco

Budapest, Hungary
informacje 01.06.2023 - 12:54
news 01.06.2023 - 12:54
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE

No EU funds for Hungary until government completes reforms

The EPP Group welcomes the Resolution adopted by the European Parliament today, which...

very messy, unorganized closet
informacje 01.06.2023 - 9:21
news 01.06.2023 - 9:21
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Shrink your wardrobe! Make clothes more durable

The EPP Group wants to make sure Europeans waste fewer clothes in the future. "We produce too many cheap and...

Businessman uses a handheld telescope to find a euro symbol balloon
informacje 24.05.2023 - 9:57
news 24.05.2023 - 9:57
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Make investments more accessible for ordinary bank clients

“For most people, investing in capital markets is like looking for a needle in a haystack. I...

Haul
informacje 24.05.2023 - 9:21
news 24.05.2023 - 9:21
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE

Mr Timmermans, withdraw this law!

The EPP Group in the European Parliament calls on European Commission Vice-President Frans Timmermans to withdraw the nature...

Nadchodzący tydzień

No result

News from your local MEPs

Girl with father pointing into the distance
Manfred WEBER Przewodniczący Grupy EPL Paulo RANGEL Wiceprzewodniczący Grupy EPL
Grupa EPL
W Parlamencie Europejskim

Powiedz, co myślisz o przyszłości Europy

Europejczycy mogą być dumni ze swoich osiągnięć. Jesteśmy świadkami najdłuższego okresu pokoju. Stworzyliśmy i umocniliśmy demokrację na kontynencie ,  gdzie jeszcze niedawno  panowały reżimy komunistyczny i faszystowski. Udoskonaliliśmy systemy opieki społecznej, zapanowaliśmy nad wyzwaniami gospodarczymi, stworzyliśmy miliony miejsc pracy oraz wyznaczyliśmy ambitne cele dotyczące światowych norm środowiskowych.

Tak jak do tej pory Grupa EPL nadal będzie odgrywać główną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy. Wierzymy w silną i zjednoczoną Europę i chcemy ją doskonalić dla przyszłych pokoleń.

Dołącz do nas i wpisz się w przyszłość Europy

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY