committee

Piața internă și protecția consumatorilor

O piață unică pe deplin funcțională

Acest comitet coordonează legislația națională legată de piața unică și de uniunea vamală la nivelul UE, în special în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libera circulație a profesioniștilor, armonizarea standardelor tehnice, dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii în toate sectoarele, cu excepția celui financiar și poștal. De asemenea, adoptă măsuri care vizează identificarea și eliminarea oricăror obstacole care ar putea împiedica buna funcționare a pieței interne. În cele din urmă, promovează și protejează interesele economice ale consumatorilor în cadrul pieței unice.

Grupul PPE înțelege prea bine că o piață unică bine administrată este esențială pentru a debloca prosperitatea, inovarea și o mai mare competitivitate. Având în vedere că deblocarea potențialului pieței unice digitale este doar una dintre numeroasele oportunități și provocări care ne așteaptă, lucrăm cu toate statele membre ale UE pentru a ne asigura că normele pieței unice sunt practice, implementate și aplicate în mod corespunzător.

Dorim să ne asigurăm că produsele sunt sigure, că drepturile consumatorilor sunt protejate, că aceștia sunt informați cu privire la produse/servicii și că sunt eliminate comportamentele anticoncurențiale.

Un bărbat scanează codul de bare de pe un pachet

Conținut conex