committee

Piața internă și protecția consumatorilor

O piață unică pe deplin funcțională

Această comisie coordonează legislația națională referitoare la piața unică și la uniunea vamală la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor și a lucrătorilor, armonizarea standardelor tehnice, dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii în toate sectoarele, cu excepția sectorului financiar și a serviciilor poștale. De asemenea, comisia adoptă măsuri pentru identificarea și eliminarea obstacolelor pentru buna funcționare a pieței interne, și promovează și protejează interesele economice ale consumatorilor în cadrul pieței unice.

Grupul PPE înțelege întru totul faptul că o piață unică care funcționează bine este esențială pentru relansarea prosperității, a inovării și a creșterii competitivității. În ceea ce privește valorificarea potențialului pieței unice digitale - una dintre numeroasele oportunități și provocări ale viitorului - colaborăm cu toate statele membre ale UE pentru a ne asigura că normele privind piața unică sunt practice și că sunt transpuse și aplicate corespunzător.

Dorim ca produsele să fie sigure, drepturile consumatorilor să fie respectate, consumatorii să fie informați cu privire la produse/servicii, iar comportamentul anticoncurențial să fie eliminat.

Conținut conex