committee

Rybolov

Zjednodušený a udržitelný režim rybolovu

Rybářská politika musí sladit zájmy široké škály zainteresovaných stran a současně zabezpečit dlouhodobou životaschopnost mořského prostředí a rybích populací, živobytí rybářů a budoucnost odvětví souvisejících s rybolovem a pobřežních komunit.

Poslanecký klub ELS chrání zdroj obživy rybářů v Severním moři. Podpořil rámcová pravidla pro udržitelný rybolov v Severním moři. Zasazuje se také o nová pravidla, která by zjednodušila opatření k lovu ryb a reagovala na specifické potřeby jednotlivých druhů rybolovu s cílem zvýšit flexibilitu tohoto odvětví a udržitelnost rybích populací.

Další informace