committee

Petice

Zlepšování budoucích právních předpisů

Petiční výbor je v praxi příslušný pro záležitosti týkající se zpracovávání petic a vztahů s evropským veřejným ochráncem práv. Výbor se rovněž významně podílí na zjišťování problémů souvisejících s prováděním právních předpisů EU v členských státech.

Smlouvy EU zaručují všem evropským občanům právo obrátit se na Evropský parlament s různými problémy, s nimiž se potýkají v běžném životě, jedná-li se o záležitosti v působnosti Evropské unie.

Přímé zkušenosti evropských občanů s právními předpisy EU nám pomáhají jako zákonodárcům. Měli bychom je lépe využívat při zlepšování budoucích právních předpisů.