committee

Průmysl, výzkum a energetika

Připravit Evropu na příští vlnu inovací

Je rovněž odpovědný za politiku v oblasti výzkumu včetně šíření a využívání jeho výsledků. Zabývá se opatřeními týkajícími se energetické politiky včetně zavádění infrastruktury pro transevropskou energetickou síť. Dále se zabývá opatřeními pro informační společnost a informační technologie včetně rozvoje infrastruktury pro transevropskou telekomunikační síť.

Aby se Evropa vyvinula v globálně konkurenceschopný, inovativní a na občany orientovaný jednotný digitální trh, musí se evropský průmysl digitalizovat. Zaměřujeme se na zajištění toho, aby politika EU náležitě připravila Evropu na příští vlnu digitálních inovací.

Náš pracovní network pro malé a střední podniky (SME Circle) má za úkol zajistit, aby politiky EU podporovaly malé a střední podniky tím, že budou označovat a bojovat proti nepřiměřené zátěži a byrokratickým omezením, jež na ně kladou předpisy EU. Rovněž bojuje za zajištění toho, že jednotný trh a unie kapitálových trhů budou sloužit malým a středním podnikům a výzkumní pracovníci budou šířit své objevy tak, aby je malé a střední podniky mohly využívat.

V neposlední řadě usilujeme o to, aby politiky EU umožňovaly členským státům EU plně využívat potenciál společné energetické politiky EU. Plné využití této politiky je klíčové jak pro zajištění dodávek energie, tak pro zajištění energetické účinnosti, která je pro konkurenceschopné hospodářství klíčová.

Další informace