committee

Průmysl, výzkum a energetika

Konkurenceschopnější Evropa

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) se zabývá širokým spektrem důležitých oblastí politiky Evropské unie. Témata, kterým se výbor ve své činnosti věnuje, jsou na špici politické agendy naší skupiny: ať už je to snaha o zvýšení konkurenceschopnosti našeho průmyslu a rozvoj náročné evropské politiky výzkumu, inovací a vesmíru, či vytváření pravidel pro oblast telekomunikací, podpora digitalizace a úsilí o zajištění udržitelných dodávek energie, které musí zůstat spolehlivé a dostupné pro všechny.

Skupina ELS vyvíjí velké úsilí o to, aby ceny energií byly co nejnižší, a současně se zvyšovala energetická účinnost a stoupal podíl obnovitelných zdrojů. Cílem je, aby náš energetický systém byl udržitelnější a současně odolnější vůči otřesům. Evropa a její průmysl musí být konkurenceschopnější a musí více inovovat. EU se musí se stát skutečným lídrem v oblasti moderních digitálních technologií. Obzvlášť důležité jsou pro nás malé a střední podniky. Těm se věnuje naše pracovní uskupení „SME Circle“, které usiluje o to, aby evropské politiky nevytvářely pro malé a střední podniky příliš velkou zátěž, protože právě ony jsou skutečnou páteří naší ekonomiky.

Žena v mračící se vestě a tvrdé čepici drží model větrné turbíny.

Další informace

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Přečtěte si více
aerial view of a ship full of shipping containers
podcast
Přečtěte si více
Podcast picture
podcast
Přečtěte si více
Kybernetická bezpečnost
news
Přečtěte si více
Práce elektroinženýra
opinion
Přečtěte si více