committee

Rozpočet

Rozpočet odrážející priority EU

Našimi ozpočtovými prioritami je zvýšení konkurenceschopnosti, ochrana znevýhodněných osob, posílení obrany a bezpečnosti EU, stabilizace našeho bezprostředního sousedství a zajištění toho, aby z našeho růstu měli prospěch všichni a abychom rostli způsobem, který je udržitelný pro naši společnost i naši planetu.

Poslanecký klub ELS je zodpovědný občanům EU a za správu zdrojů EU. Struktura a objem rozpočtu EU má přímý vliv na životy lidí.

Prioritou každého rozpočtu EU jsou pro nás proto právě občané EU. Rozhodnutí, jak tyto zdroje využít, ovlivňuje jejich život. Jsme  zodpovědni budoucím generacím. EU se musí být schopná přizpůsobit nové realitě, s níž budou konfrontováni mladí lidé, a vytvořit pro ně takové podmínky, aby dokázali budoucnosti sebevědomě čelit.

Výdaje EU by měly vytvářet odpovídající hodnotu a rozpočet by měl odrážet priority EU, nikoli národní zájmy. Proto prosazujeme systém vlastních zdrojů EU s cílem omezit diskuse o podílu vnitrostátních příspěvků v Radě.

Rovněž věříme, že rozpočet EU by měl být využíván k obnovení důvěry občanů, posílení dialogu s občany a k zajištění větší součinnosti s národními a regionálními parlamenty.

Další informace