committee

Hospodářství a měna

Podporou růstu k vyšší zaměstnanosti

Hospodářský a měnový výbor se na vysoké politické úrovni zasazuje o finanční stabilitu a investice, volný tok kapitálu v celé Evropské unii a stimulaci růstu, a tím o zvyšování zaměstnanosti. Cílem je, aby finanční trh byl volný a přitom odpovědný, fungoval v jasných právních mantinelech, a prospíval tedy jak evropským podnikům, tak i běžným občanům.

Naše skupina úspěšně prosazovala vyšší fiskální disciplínu, bez níž by se nám veřejný dluh vymkl z rukou. Díky nám byly také přijaty reformy, které zvýší evropskou konkurenceschopnost a pomohou EU rázně jednat, dojde-li za krizových situací k ekonomickým obtížím.

Poučeni z minulých hospodářských a finančních otřesů usilovali členové skupiny ELS o vznik nových evropských kontrolních orgánů pro dohled nad bankami, finančními trhy, penzijními fondy a pojišťovnami. Byli jsme to také my, kdo se nejvíce zasloužil o vytvoření nového evropského regulačního rámce kryptoaktiv. Ten poskytuje právní jistotu vydavatelům kryptoměn, zaručuje rovná práva poskytovatelům služeb a stanovuje vysoké standardy pro spotřebitele i investory. Naše další úsilí se bude zaměřovat na to, aby právní předpisy o bankovní reformě, finanční trestné činnosti a podpoře investic byly řádně uplatňovány a abychom i nadále dosahovali pokroku na cestě ke skutečně jednotnému trhu finančních služeb.

Euro Měna: Stohy bankovek po 5, 10, 20 a 50 eurech naskládané na sebe [nid:30050]

Další informace