committee

Hospodářství a měna

Stimulace růstu ke zvýšení zaměstnanosti

Tento výbor má za cíl stimulovat růst na vysoké úrovni, a tím i zvyšovat počet pracovních míst v celé Evropě tím, že bude podporovat stabilitu a investice. Hájí volný, ale odpovědný finanční trh, jenž funguje uvnitř jasného právního rámce.

Úspěšně jsme usilovali o větší fiskální kázeň v Evropě, abychom se vyhnuli tomu, že by se veřejný dluh dostal mimo kontrolu. Byli jsme také hybnou silou reforem zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti a zasazovali se o větší sdružování finančních zdrojů mezi členskými státy EU.

Když kvůli nezodpovědným postupům bank při poskytování úvěrů, špatnému řízení a příliš slabé regulaci finančního sektoru začaly minulé hospodářské a finanční krize, poslanci ELS usilovně usilovali o vytvoření tří nových evropských kontrolních orgánů, které by dohlížely na banky, finanční trhy, penzijní fondy a pojišťovny. Nyní musíme zajistit, aby právní předpisy týkající se bankovní reformy, finanční trestné činnosti a podpory investic byly řádně prováděny. Budeme nadále usilovat o mobilizaci soukromých investic.

Další informace