Traineeship & Programmes

Stáže v našem poslaneckém klubu jsou unikátní příležitostí se dozvědět o tom, jak funguje Evropský parlament a získat praktické znalosti o fungování našeho poslaneckého klubu. Na práci stážistů dohlíží poradce z našeho sekretariátu.

 

Co nabízíme

Placená stáž na pět měsíců

Nabízíme pětiměsíční stáž občanům z členských zemí EU a kandidátům z přidružených a kandidátských zemí. Výjimečně může být stáž poskytnuta omezenému počtu státních příslušníků jiných zemí.

Tyto stáže jsou určené pro mladé lidi, kteří již mají univerzitní vzdělání nebo dokončili tři roky studia (nejméně šest semestrů) na univerzitě nebo srovnatelné instituci vyššího vzdělávání.

Stážisté pobírají měsíční příspěvek ve výši 1 500 EUR na pokrytí svých životních nákladů v Bruselu.

Neplacené, krátkodobé stáže v maximální délce tří měsíců (v případech, kdy je stáž povinná v rámci univerzitního studia)

Tyto stáže jsou určené pro studenty vysokých škol, kteří ještě nedokončili šest semestrů na vysoké škole a absolvování stáže je povinnou součástí jejich studia. Je nutné doložit potvrzení ze strany vysoké školy. Poslanecký klub nabízí omezené množství takových stáží.

Poslanecký klub navíc zajišťuje povinné primární pojištění a pojištění pro případ úrazu pro stážisty. Všichni stážisti navštíví jedno plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Jako zaměstnavatel vyznávající rovné příležitosti, podporujeme přihlášky mladých lidí s postižením.

Kdo se může přihlásit

Na placenou a neplacenou stáž se můžete přihlásit, pokud:

 

  • jste státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie či přidružené nebo kandidátské země;
  • máte velmi dobrou znalost dvou úředních jazyků EU, z nichž jeden by měl být jedním z pracovních jazyků EU, tj. angličtina, francouzština nebo němčina. Pokud jste ze státu mimo EU, pak nejméně jeden pracovní jazyk (nejméně na úrovni B2).
  • doposud jste se neúčastnili žádné placené stáže v institucích EU a ani jste nebyli po ukončení studií v placeném pracovním poměru.
  • Pro placenou stáž: musíte mít ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ukončené tři roky studia (alespoň šest semestrů) na vysoké škole či odpovídající vysokoškolské instituci;
  • Pro neplacenou stáž: pokud nemáte dokončených šest semestrů na vysoké škole, musíte předložit potvrzení vydané vysokou školou, které osvědčí, že absolvování stáže je povinné v rámci vašeho studia a bude zde označena odpovídající doba této stáže.

Jak se přihlásit

V případě zájmu o naši stáž vyplňte tento online formulář.

Důležitá poznámka: Dbejte na to, že bude nutné si dopředu připravit dokumenty, jako jsou doporučující dopisy či kopie diplomů, a ty bude nutné přiložit k přihlášce.

Detaily naleznete v informacích o výběrovém řízení, které naleznete níže.

Více informací týkající se stáží při poslaneckém klubu ELS se dočtete v těchto pravidlech.

Před podáním přihlášky se seznamte s požadavky a pokyny kliknutím na příslušný popis pracovní pozice níže:

 

 

Kdy se přihlásit

OBDOBÍ STÁŽEPŘIHLÁŠKA ONLINE
únor až červenPřihlásit se můžete v době od 15. říjen do 12:00 (CET) 15. listopad
září až únorPřihlásit se můžete v době od 15. dubna do 12:00 (CET) 15. května

Jakékoli dotazy týkající se stáží zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu:

* Nekontaktujte přímo naše zaměstnance, váš e-mail nebude brán v potaz.

epp-stages@europarl.europa.eu

Otevřená pozice

Stážista v sociálních médiích - 4 volná místa: Tvůrce obsahu / Videograf / Fotograf / Grafický designér
Apply
Stážista - všeobecný pracovník
Apply

 

2 usmívající se ženy, které se dívají na obrazovku noteboku

Síť mladých poslanců

Naše Young Member’s Network (YMN) založila vlastní Program Erasmus pro mladé poslance, jehož dvěma hlavními cíli je: sbližovat národní a evropské politiky a vytvářet síť mladých politiků spolupracujících na vytváření evropské budoucnosti.

Program Erasmus pro mladé poslance umožňuje mladým poslancům ze stran ELS zjistit na vlastní kůži, jak funguje Evropský parlament a jak je připravována evropská legislativa. Během jednoho týdne v Bruselu účastníci programu spolupracují s mladými poslanci Evropského parlamentu v tématech spojených s jejich každodenní činností. Účastní se zasedání poslaneckého klubu, výborů parlamentu a plenárních zasedání. Setkávají se s lidmi utvářejícími veřejné mínění, lidmi s rozhodovacími pravomocemi, voliči a novináři. Tento program představuje unikátní příležitost sdílet nápady a rozvíjet osobní vztahy.

Pokud se chcete do programu přihlásit, pošlete nám email na epp-youngmembers@europarl.europa.eu a my se s vámi spojíme.

Síť mladých členů poslaneckého klubu ELS uhradí vaše cestovní náklady a náklady na ubytování.

Výzkumný grant

Cílem našeho grantového programu je pomoci výzkumníkům rozšířit jejich výzkum historie, role a dopadu křesťanské demokracie na proces evropské integrace. Grant vypisovaný jednou ročně umožňuje přístup k primárním zdrojům v historických archivech Evropské unie ve Florencii, archivech poslaneckého klubu ELS v Bruselu a/nebo archivech Nadace Konrada Adenauera Sankt Augustinu poblíž Bonnu.

V případě zájmu se přihlašte do konce června. Do konce července vás pak budete informovat, zda jste byli úspěšní. Úspěšní kandidáti obdrží k uhrazení výdajů spojených s přístupem k primárním zdrojům výzkumný grant ve výši 5000 EUR.

Více o našem každoročním grantu se dozvíte zde Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

 

Detail barevných papírových organizátorů v zásuvce

Reference