committee

Zaměstnanost a sociální věci

Podpora zaměstnanosti mladých lidí, začlenění a mobility

Zabývá se mimo jiné politikou odborného vzdělávání (včetně odborné kvalifikace), volným pohybem pracovníků a důchodců a diskriminací na pracovišti a na trhu práce (s výjimkou diskriminace na základě pohlaví, která spadá do působnosti Výboru pro práva žen).

V praxi tento výbor klade důraz na činnosti zaměřené na podporu zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, podporu inkluzivního trhu práce a podporu mobility pracovníků.

Učinili jsme několik významných kroků vpřed. Bojovali jsme za zvýšení evropského financování všech politik týkajících se mládeže, od boje proti nezaměstnanosti mladých lidí po programy zaměřené na mládež (jako je záruka pro mladé lidi a Erasmus +).

Pokud chceme mladým Evropanům nabídnout lepší vyhlídky, vybudovat dynamičtější, inovativnější a konkurenceschopnější ekonomiku a aktivně pracovat na dosažení těchto cílů, považujeme za zásadní prioritu investice do vzdělání a celoživotního učení.

Recent activities

Další informace