committee

Mezinárodní obchod

Etická obchodní politika

Lisabonská smlouva přisuzuje přímo volenému Evropskému parlamentu (EP) rozhodující roli v určování obchodní politiky EU. Evropské právní předpisy týkající se obchodu a mezinárodní obchodní dohody lze tak uplatňovat pouze se souhlasem EP.

Tento výbor je odpovědný za záležitosti spojené se společnou obchodní politikou Unie a jejími vnějšími hospodářskými vztahy. Schvaluje obchodní dohody a opatření spojená s technickou harmonizací nebo standardizací v odvětvích, na něž se vztahují nástroje mezinárodního práva.

Volný a spravedlivý obchod

Volný obchod a globalizace významně zlepšily životní úroveň a snížily chudobu v EU i ve světě. Jsme odhodláni prosazovat volný a spravedlivý obchod, chceme otevřít trhy a zachovat přitom rovné podmínky. Chceme, aby obchod byl založen na právním státu, šířil ve světě základní zásady demokracie a lidských práv a odstraňoval chudobu.

Jsme pro transparentnost a otevřenost ve všech fázích obchodních jednání. Tam, kde je to nezbytné k dosažení nejlepších výsledků vyjednávání, hájíme důvěrnost. Naše dohody musí chránit poskytovatele veřejných služeb a veřejné služby obecně. Pro demokratické, sociální a kulturní potřeby lidí je nezbytné fungující právo na ochranu, podporu a financování kultury, kulturní rozmanitosti a svobody a různorodosti sdělovacích prostředků.

Recent activities

Další informace