committee

Mezinárodní obchod

Svědomitá obchodní politika

Lisabonská smlouva svěřuje Evropskému parlamentu (EP) rozhodující úlohu při určování obchodní politiky EU, která je vlastně jejím demokratickým svědomím. Evropská obchodní legislativa a mezinárodní obchodní dohody mohou být prováděny pouze se souhlasem EP.

Tento výbor je odpovědný za záležitosti týkající se společné obchodní politiky Unie a jejích vnějších hospodářských vztahů. Schvaluje obchodní dohody spolu s opatřeními týkajícími se technické harmonizace nebo standardizace v oblastech, na které se vztahují nástroje mezinárodního práva.

Závazek k volnému a spravedlivému obchodu

Skupina EPP věří, že volný obchod a globalizace výrazně zlepšily životní úroveň a snížily chudobu v EU i ve světě. Zasazujeme se o volný a spravedlivý obchod a chceme otevřít trhy při zachování rovných podmínek. Chceme také, aby obchod byl založen na zásadách právního státu, aby se šířily základní principy demokracie a lidských práv a aby se ve světě odstranila chudoba.

Chceme transparentnost a otevřenost ve všech fázích obchodních jednání, ale hájíme důvěrnost tam, kde je to nezbytné k dosažení nejlepších výsledků jednání. Ve všech dohodách vždy zajistíme ochranu našich veřejných služeb a služeb. Zajistíme také právo na ochranu, podporu a financování kultury a kulturní rozmanitosti, jakož i svobodu a rozmanitost médií, abychom mohli i nadále sloužit demokratickým, sociálním a kulturním potřebám našich společností.

Nad rukama muže s chytrým telefonem se objeví virtuální mapa.

Recent activities

Další informace