committee

veřejné zdraví

Učinit z veřejného zdraví evropskou prioritu

Dlouhodobě voláme po vytvoření evropské zdravotní unie, která občanům EU přinese skutečné výhody. Tento podvýbor nám pomáhá se tomuto cíli přiblížit.

Zaměřujeme se v něm na posilování politik EU v oblasti zdraví, na řešení nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, léčbu a prevenci nemocí, odolnost dodavatelských řetězců a přeshraniční spolupráci s cílem lépe připravit EU na budoucí zdravotní krize.

Pracujeme zároveň na tom, aby evropští pacienti měli přístup k cenově dostupným lékům a mohli se volně pohybovat v EU.

Dohlížíme také na činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Podvýbor se zabývá nelegislativními návrhy. Projednávání legislativních návrhů a hlasování je i nadále odpovědností Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Doctor holding out stethescope with focus on object

Další informace