Naše činnost

Jsme uskupení poslanců pravého středu, kteří byli zvoleni v každém členském státě. Poslanci zvolení z jednoho státu tvoří národní delegaci. Ty tvoří pilíř našeho poslaneckého klubu. Národní delegace přispívají svými podněty a úhlem pohledu k tvorbě politických stanovisek a rozhodnutí celého poslaneckého klubu.

Podívejte se, jak poslanci, které jste zvolili, hájí vaše zájmy během jednání o legislativních a politických otázkách na evropské úrovni.

Poslanci v zasedací místnosti poslaneckého klubu ELS

Jak fungujeme v praxi

Náš poslanecký klub se schází před každým plenárním zasedáním, aby zaujal společnou pozici ke všem bodům na programu Evropského parlamentu a přijal rozhodnutí o tom, jak budou poslanci hlasovat. Hlasování předchází velké množství jednání na úrovni parlamentních výborů a národních delegací, jejichž cílem je přijmout co nejlepší stanovisko, které bere v potaz mnoho úhlů pohledu. Abychom zajistili koherentnost našich politik, je naše práce rozdělena mezi čtyři pracovní skupiny, z nichž každá pokrývá několik výborů. Poslanci Evropského parlamentu sedí v jedné nebo více těchto pracovních skupin. Mnoho z nich zastává také funkce v rámci řídících struktur skupiny.